Maatregelen bij storm

Maatregelen bij storm

Om stormschade zoveel mogelijk te voorkomen, neemt de Stad Gent bij hevige wind maatregelen op basis van de kleurcodes van het KMI.

 • Code geel

  • Wees voorzichtig.
  • Blijf weg van bomen.
  • De Stad overlegt of er extra maatregelen nodig zijn.
  Lees meer
 • Code oranje

  • Het is verboden om Gentse parken en begraafplaatsen te betreden.
  • Wees voorzichtig en blijf weg van bomen.
  Lees meer
 • Code rood

  • Blijf zoveel mogelijk binnen.
  • Het is verboden om Gentse parken en begraafplaatsen te betreden.
  • Wees voorzichtig en blijf weg van bomen.
  Lees meer

Code geel 

Er wordt veel wind voorspeld, met rukwinden tot 100 kilometer per uur. Wees voorzichtig en blijf zoveel mogelijk uit de buurt van bomen.

Bij code geel is er overleg tussen de stadsdiensten. Op basis van onder meer de voorspelde windsnelheid, de bodemvochtigheid en of de bomen al dan niet in blad staan, kunnen er maatregelen volgen. Die worden gecommuniceerd via de stadswebsite, sociale media en BE-alert.

Code oranje

Er wordt zeer veel wind voorspeld, met rukwinden tot 130 kilometer per uur. Wees voorzichtig en blijf uit de buurt van bomen.

Het is bij code oranje verboden om parken, groenzones en begraafplaatsen te betreden in Gent. Dat is een besluit van de burgemeester. Linten aan de ingangen van de grootste parken maken dit duidelijk. Ook begrafenisplechtigheden op Gentse begraafplaatsen kunnen niet doorgaan.

De Stad communiceert maatregelen via de stadswebsite, sociale media en BE-alert.

Code rood

Er wordt extreem veel wind voorspeld, met rukwinden van meer dan 130 kilometer per uur. Blijf zoveel mogelijk binnen en stel niet-noodzakelijke verplaatsingen uit.

Het is bij code rood verboden om parken, groenzones en begraafplaatsen te betreden in Gent. Dat is een besluit van de burgemeester. Linten aan de ingangen van de grootste parken maken dit duidelijk. Blijf uit de buurt van bomen. Ook begrafenisplechtigheden op Gentse begraafplaatsen kunnen niet doorgaan. 

De Stad communiceert maatregelen via de stadswebsite, sociale media en BE-alert.

Dit kun je zelf doen bij stormweer

Bij levensgevaar bel je altijd 112.

 • Zet alles wat door de wind meegevoerd kan worden binnen of maak alles vast, zoals tuin- en terrasmeubelen, trampoline, enzovoort.
 • Parkeer je voertuig niet onder een boom.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Schuil nooit onder een boom bij hevige wind.
 • Blijf zoveel mogelijk binnen. Hou ook je huisdieren binnen.
 • Is er afvalophaling? Zet je afval zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende ophaling.
 • Help je buren indien nodig.
   

Heb je schade? Lees hoe je stormschade kan melden.

Ben je beheerder van een groenzone die niet van de Stad is? Meld je aan via groendienst@stad.gent zodat we je op de hoogte kunnen houden en jij ook het nodige kan doen om gebruikers van je groenzone te verwittigen.

Na de storm

Ook na de storm kunnen parken en groenzones nog gevaarlijk zijn. Ga dus niet meteen in een park en wees voorzichtig wanneer je toch in een groenzone bent. Respecteer de afgespannen zones

De stadsdiensten gaan na de storm zo snel mogelijk op pad om veiligheidscontroles uit te voeren en gevaarlijke situaties aan te pakken.Bij opruimwerken geeft de Stad voorrang aan versperde straten, wandel- en fietspaden en aan de omgeving rond scholen en speel- en sportterreinen. Onveilige situaties rond bomen in wijkparken en andere groenzones worden met lint afgespannen en later aangepakt.