Verwijder deze planten uit je tuin

Reuzenbereklauw en alsemambrosia zijn gevaarlijke planten. Andere planten bedreigen de natuur. Pak ze samen met de Stad Gent aan.

Reuzenbereklauw kan erge brandwonden veroorzaken en komt regelmatig in gewone tuinen voor. Alsemambrosia geeft dan weer allergische reacties, maar deze plant duikt nog niet zo vaak op in Gent. Het is dus belangrijk om ze snel te herkennen en uit te trekken.

Andere planten zoals Japanse duizendknoop woekeren heel erg, wat erg vervelend is in de tuin. Het is niet altijd meer mogelijk om ze uit te roeien, maar er zijn wel wat tips om ze binnen de perken te houden.

Reuzenbereklauw

Contact met deze plant kan flinke brandwonden opleveren! Verwijder daarom de plant zo grondig mogelijk.

 • Steek in het vroege voorjaar de penwortel op 15 cm diepte uit.
 • Herhaal van zodra er nieuwe bladeren verschijnen (+/- 3 weken later).
 • Zorg dat de plant niet in zaad of bloei komt.
 • Vermijd contact met het plantensap. Draag handschoenen, een lange broek en kledij met lange mouwen. Kwam u toch in aanraking met het sap, spoel het dan zo snel mogelijk af en vermijd zonlicht.

Alsemambrosia

Alsemambrosia kan opduiken op plaatsen waar er graan voor vogels wordt uitgestrooid. De plant is al in beperkte mate in Gent gevonden. Hij kan zware allergische reacties veroorzaken.

 • Verwijder de plant met wortel van zodra hij opduikt.
 • Grotere groepen kan u eventueel ook maaien. Doe dat altijd vóór de planten in zaad komen.
 • Als de plant in zaad staat, smijt hem dan zeker niet op de composthoop, maar voer hem zorgvuldig ingepakt af met het groenafval.

Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een sterk woekerende plant. Probeer hem zoveel mogelijk in te perken of te verwijderen.

 • De planten breiden zich uit via hun wortelstokken. Ze zijn enkel in te perken door regelmatig te maaien.
 • Als enkele planten verschijnen op een nieuwe plaats, steek ze dan direct uit met een spitvork. Zorg dat u de hele wortelstok mee hebt.
 • Zorg ervoor op plaatsen waar er al veel staan, dat ze zich niet kunnen uitbreiden. Doe dat door de randen minstens vijf maal per jaar te maaien.
 • Voer de gemaaide delen af als groenafval. Doe dit zeer zorgvuldig want kleine stukjes wortel of stengel kunnen een nieuwe kolonie vormen.
 • Let ook goed op dat, als u grondwerken uitvoert, u ze niet verspreidt.

De Stad Gent geeft het goede voorbeeld

Met haar grote bloem is Reuzenbereklauw een mooie en bijzondere plant. Het is dus niet verwonderlijk dat ze vroeger werd aangeplant in tuinen en parken. Nu we weten dat ze gevaarlijk is, willen we ze weg. Ook vele andere planten werden en worden gebruikt om hun sierwaarde, maar vormen nu een probleem voor de gezondheid of de natuur.

De Groendienst werkte een richtlijn uit om die invasieve exoten in de parken aan te pakken. Afhankelijk van de plant en de plaats waar ze voorkomt, kiezen we voor voorkomen, bestrijden of beheersen van de verspreiding. We roepen u graag op om mee zorg te dragen voor de natuur en deze werkwijze ook te volgen.

Voorkomen van de verspreiding

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kopen we bepaalde planten niet meer aan. We kiezen dan voor betere alternatieven. De Stad Gent wil hiermee (net zoals met het vermijden van pesticiden) het goede voorbeeld geven.

Bestrijden van de verspreiding

Planten die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid of voor de natuur bestrijden we. Sommige invasieve exoten komen in Gent nog bijna niet voor in het openbaar groen. We willen sowieso voorkomen dat ook deze soorten zich gaan vestigen. Daarom bestrijden we ze van zodra ze opduiken.

Beheersen van de verspreiding

Een aantal soorten zijn nog moeilijk uit te roeien of zijn in Gent niet echt een probleem. Met ons beheer houden we hun verspreiding binnen de perken.

Lees hier hoe de Stad Gent bepaalde planten aanpakt

beheerrichtlijn invasieve planten PDF (243.34 kB)