Vergunning voor het organiseren van een evenement op het openbaar domein

Wie een evenement op het openbaar domein wil organiseren of een rommelmarkt of garageverkoop op privaat domein, heeft een vergunning nodig.

Inhoud

Waar gaat het over?

Wie een evenement of rommelmarkt op het openbaar domein wil organiseren heeft hiervoor steeds een vergunning voor Inname Openbaar Domein (IOD-vergunning) nodig. Ook wie een rommelmarkt of garageverkoop op privaat domein wil organiseren heeft een vergunning van de Dienst Feesten & Ambulante Handel nodig.

Voor evenementen die plaatsvinden op de Watersportbaan zoals hengel- of roeiwedstrijden, is er een apart aanvraagformulier beschikbaar.

Digitaal Loket

In het belang van het correct loggen van een evenementenaanvraag op het openbaar domein of een aanvraag voor een rommelmarkt of garageverkoop en het zo overzichtelijk mogelijk verzamelen van alle nodige informatie kunnen aanvragen uitsluitend via het digitaal loket gebeuren. Weet dat een aanvraag nooit een garantie is op een vergunning.

Aanvraagtermijnen

 • De aanvraagperiode is uiterlijk zes weken voor de start van de inname van het openbaar domein. Aanvragen kunnen uiteraard ook vroeger ingediend worden.
 • Indien de aanvraag laattijdig ingediend wordt kan het dossier enkel mits gegronde motivatie opgestart worden.
 • De adviserende veiligheidsdiensten beschikken steeds over de mogelijkheid om een positief advies te herzien.

Evenementen op privaat domein

Voor een evenement dat plaatsvindt op privaat domein, met uitzondering van rommelmarkten en garageverkopen, heb je een meldingsplicht bij de politie. Je kan jouw evenement aanvragen via het meldformulier van de politie.

Ook wanneer je een mobiele activiteit organiseert zoals bijvoorbeeld een stoet, betoging, wieler- of wandeltocht heb je de toestemming nodig van de politie. Je kan de toestemming aanvragen via hetzelfde meldformulier.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De stadsdiensten onderzoeken de ontvankelijkheid van jouw aanvraag op verschillende criteria en vragen adviezen op bij de verschillende stads- en veiligheidsdiensten. Daarna wordt jouw aanvraag voorgelegd aan het college voor een definitieve beslissing. Na de goedkeuring ontvang je een toelating voor het evenement met de opgelegde voorwaarden.

Hoeveel kost het?

Voor innames van het openbaar domein moet je een retributie betalen. Vrijstellingen kan je nalezen in artikel 6 van het retributiereglement.

Jouw aanvraag indienen

 • Vul jouw aanvraag in via het webformulier
 • Maak eerst een inplantingsplan op van je inname aangezien dit bij het indienen van de aanvraag verplicht is.
 • Meld je aan met jouw e-ID of kies één van de andere aanmeldopties.
 • Start jouw aanvraag. Deze wordt automatisch bewaard. Zolang je het formulier niet verzendt, kan je wijzigingen aanbrengen. Je hoeft het dossier dus niet in 1 keer af te werken.
 • Lees alle gegevens na en pas, indien nodig, de gegevens nog aan.
 • Verzend jouw aanvraag. Je ontvangt een bevestigingsmail met een dossiernummer.  Let wel, van zodra de aanvraag verzonden is, kan je niets meer wijzigen.
 • Het dossier wordt verwerkt door de dienst.
 • Volledige dossiers krijgen voorrang op onvolledige dossiers.
 • Jouw aanvraag wordt definitief goed- of afgekeurd.

Afhankelijk van het soort evenement heb je ook onderstaande documenten nodig.

Volg de status van jouw aanvraag op

Via www.mijnburgerprofiel.be kan je de status van jouw aanvraag opvolgen. De laatste stand van zaken kan je terugvinden bij meldingen. 

Andere vergunningen

Soms heb je naast de vergunning inname openbaar domein nog bijkomende toelatingen nodig van andere instanties, eigenaars of overheden. Het evenementenloket verwittigt de aanvrager als hij extra vergunningen moet aanvragen. Hou er rekening mee dat een procedure met verschillende vergunningen heel wat tijd in beslag kan nemen.