Codex politiereglementen Stad Gent gesanctioneerd met een gemeentelijke administratieve sanctie

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 23 mei 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 25 mei 2022

Beschrijving

Deze Politiecodex heeft tot doel een totaal overzicht te bieden van alle gedragingen die op Gents grondgebied aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie

Op die manier kan de Stad Gent voorzien in een goede politie op het vlak van netheid, gezondheid, veiligheid en de rust op de openbare weg en in de openbare ruimte, op openbare plaatsen en in openbare gebouwen.