LEZ 2020

Lage-emissiezone Gent 2020

verkeersborden LEZ

Wat betekent de LEZ voor u?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 een lage-emissiezone. Binnen die zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dit gebied dan niet meer in.

  • Wilt u weten of uw wagen in 2020 nog binnen kan? Doe dan deze test.
  • Bent u van plan om een tweedehandswagen te kopen? Hou dan rekening met de euronorm waaraan de motor moet voldoen.
  • Alles wat u moet weten over de LEZ in Gent leest u in deze folder.
  • Opgelet! Sommige commerciële bedrijven (bv. Green Zone, LEZ Belgium) bieden tegen betaling aan om uw voertuig in orde te brengen voor de LEZ. Stad Gent heeft niets te maken met deze service.

Nog vragen? Lees dan zeker de antwoorden op veelgestelde vragen.

Waar ligt de lage-emissiezone precies?

Waar ligt de lage-emissiezone precies?

Wat is de euronorm?

De euronorm is een Europese milieuscore voor voertuigen. Hoe hoger uw voertuig hiervoor scoort, hoe milieuvriendelijker het is. In de onderstaande tabel kunt u, aan de hand van de euronorm en het brandstoftype van uw voertuig, nagaan of u vanaf 1 januari 2020 toegang hebt tot de Gentse lage-emissiezone.
U vindt de euronorm op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig onder ‘milieuklasse’. Is de euronorm van uw voertuig niet bekend? Dan geldt de datum van eerste inschrijving zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs.
Let op: vanaf 2025 worden de toelatingsvoorwaarden strenger. 

EURONORM DIESEL BENZINE, LPG, CNG, LNG
Euro 6 Vrije toegang Vrije toegang
Euro 5 Vrije toegang Vrije toegang
Euro 4 Toegang na betaling Vrije toegang
Euro 3 Geen toegang Vrije toegang
Euro 2 Geen toegang Vrije toegang
Euro 1 Geen toegang Geen toegang
Ouder dan Euro 1 Geen toegang Geen toegang

Slooppremie

Vraag vóór 30 september 2019 een slooppremie aan
Woont u in de toekomstige LEZ en voldoet uw wagen niet aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kunt u uw wagen laten slopen in een erkend centrum en een slooppremie aanvragen. Die bedraagt 1.000 euro voor een dieselwagen en 750 euro voor een benzinewagen.  Wees er op tijd bij, de slooppremie geldt nog tot 30 september 2019!

Gent is de enige stad in België die financieel tegemoetkomt als u uw oude wagen laat slopen. Zo halen we vervuilende wagens sneller en definitief uit omloop, wat leidt tot een vergroening van het wagenpark. 

 

 

Slooppremie - LEZ 2020

Een waaier aan subsidies

Een waaier aan subsidies

Met de invoering van een LEZ in 2020 kiest de Stad Gent voor een betere luchtkwaliteit. In de aanloop naar 2020 wil de Stad haar inwoners en bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen om over te schakelen naar milieuvriendelijke mobiliteit. Zowel particulieren als bedrijven komen in aanmerking voor tal van subsidies. 

De lage-emissiezone in 1 minuut

De lage-emissiezone in 1 minuut

Wat is een lage-emissiezone?
Wanneer komt ze naar Gent?
Waar zal die zone in Gent zijn?
Waar moet ik terecht met mijn auto?
Check dit korte filmpje. Zo bent u meteen helemaal mee!

Hoeveel fijn stof hangt er in de Gentse lucht?

Ben u ook benieuwd hoeveel fijn stof er in de Gentse lucht hangt? Wat dat betekent voor uw gezondheid en de gezondheid van uw familie of vrienden? Hoe een lage-emissiezone in 2020 daar iets aan kan veranderen? Prof. Tim Nawrot – dé Belgische autoriteit rond luchtvervuiling - trok in de lente van 2018 met een ultra fijnstofmeter naar een school in het centrum, enkele drukke kruispunten en naar de Graslei. Check de resultaten in dit filmpje!

Tim Nawrot is hoogleraar milieu- en moleculaire epidemiologie aan de UHasselt en hoofddocent aan de Universiteit van Leuven. Hij onderzoekt hoe milieu, genetica, voeding en levensstijl tijdens de jeugd, de gezondheid in het latere leven kunnen beïnvloeden.

Voor propere lucht in Gent

Voor propere lucht in Gent

De luchtkwaliteit in Gent evolueert gunstig. Toch kunnen we nog heel wat doen om ze te verbeteren. Een meetcampagne van Stad Gent in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevestigt dat in sommige Gentse straten de luchtkwaliteit niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit zorgt voor gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de luchtwegen, een verhoogd risico op astma en een lagere levensverwachting. 

Daarom maakt de Stad Gent werk van propere lucht. Met het ‘Luchtactieplan 2016-2020’ wil de Stad de uitstoot van verkeer, industrie, gebouwenverwarming en andere bronnen tussen 2016 en 2020 verminderen. De invoering van een lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari 2020 sluit daarbij aan. 

Nu al hebben vele Europese steden een lage-emissiezone. Interessant om te weten als u op reis gaat.

Luchtkwaliteit in Gent
subsidie milieuvriendelijke mobiliteit particulieren
"De subsidie was een duwtje in de rug om de auto weg te doen. Na 5.000 fietskilometers heb ik nog geen spijt gehad."
Leslie Roman

Wat hangt er in de lucht?

Druk verkeer

Wat hangt er in de lucht?

Luchtvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen - zoals fijn stof, roet en stikstofdioxide (NO2) - in de lucht terechtkomen. Wegverkeer is niet de enige vervuiler. Daarom is de invoering van een lage-emissiezone slechts een van de vele maatregelen om de Gentse luchtkwaliteit te verbeteren.

Volgens een studie van de Dienst Milieu en Klimaat kunnen de roetconcentraties in de lucht met gemiddeld 10 tot 24 % dalen als we een LEZ invoeren. Een belangrijke bijdrage tot de gezondheid van de Gentenaars dus.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

 

Vraagt u zich af of de invoering van een LEZ in Gent wel zin heeft? Wilt u weten waarom dieselmotoren meer vervuilen dan wagens met een benzinemotor? Benieuwd of ook het openbaar vervoer moet voldoen aan de toelatingsnormen? Lees dan deze veelgestelde vragen.

Wilt u uw klanten, personeel of leerlingen nu al inlichten over de LEZ? Download hier hapklaar communicatiemateriaal.

Wilt u op de hoogte blijven van de lage-emissiezone en andere initiatieven van Gent Klimaatstad?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Veelgestelde vragen lage-emissiezone