LEZ 2020

Lage-emissiezone Gent 2020

Hoeveel fijn stof hangt er in de Gentse lucht?

Ben u ook benieuwd hoeveel fijn stof er in de Gentse lucht hangt? Wat dat betekent voor uw gezondheid en de gezondheid van uw familie of vrienden? Hoe een lage-emissiezone in 2020 daar iets aan kan veranderen? Prof. Tim Nawrot – dé Belgische autoriteit rond luchtvervuiling - trok dit voorjaar met een ultra fijnstofmeter naar een school in het centrum, enkele drukke kruispunten en naar de Graslei. Check de resultaten in dit filmpje!

Tim Nawrot is hoogleraar milieu- en moleculaire epidemiologie aan de UHasselt en hoofddocent aan de Universiteit van Leuven. Hij onderzoekt hoe milieu, genetica, voeding en levensstijl tijdens de jeugd, de gezondheid in het latere leven kunnen beïnvloeden.

verkeersborden LEZ

Wat betekent de LEZ voor u?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de Gentse binnenstad of het gebied binnen de R40 een lage-emissiezone. Binnen die zone gelden strenge uitstootnormen en toelatingsvoorwaarden voor voertuigen. De meest vervuilende diesel- en benzinevoertuigen mogen dit gebied dan niet meer in.

  • Wilt u weten of uw wagen in 2020 nog binnen kan? Doe dan deze test.
  • Bent u van plan om een tweedehandswagen te kopen? Hou dan rekening met de euronorm waaraan de motor moet voldoen.
  • Alles wat u moet weten over de LEZ in Gent leest u in deze folder.

Nog vragen? Lees dan zeker de antwoorden op veelgestelde vragen.

Slooppremie

Gent is de enige stad in België die financieel tegemoetkomt als u uw oude wagen laat slopen. Zo halen we vervuilende wagens sneller en definitief uit omloop, wat leidt tot een vergroening van het wagenpark

Woont u in de toekomstige LEZ en voldoet uw wagen niet aan de toelatingsvoorwaarden? Dan kunt u de wagen laten slopen in een erkend centrum en een slooppremie aanvragen. Die bedraagt 1.000 euro voor een dieselwagen en 750 euro voor een benzinewagen.

 

 

Slooppremie - LEZ 2020

De lage-emissiezone in 1 minuut

De lage-emissiezone in 1 minuut

Wat is een lage-emissiezone?
Wanneer komt ze naar Gent?
Waar zal die zone in Gent zijn?
Waar moet ik terecht met mijn auto?
Check dit korte filmpje. Zo bent u meteen helemaal mee!

Een waaier aan subsidies

Een waaier aan subsidies

Met de invoering van een LEZ in 2020 kiest de Stad Gent voor een betere luchtkwaliteit. In de aanloop naar 2020 wil de Stad haar inwoners en bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen om over te schakelen naar milieuvriendelijke mobiliteit. Zowel particulieren als bedrijven komen in aanmerking voor tal van subsidies. 

Voor propere lucht in Gent

Voor propere lucht in Gent

De luchtkwaliteit in Gent evolueert gunstig. Toch kunnen we nog heel wat doen om ze te verbeteren. Een meetcampagne van Stad Gent in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bevestigt dat in sommige Gentse straten de luchtkwaliteit niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit zorgt voor gezondheidsproblemen, zoals irritatie van de luchtwegen, een verhoogd risico op astma en een lagere levensverwachting. 

Daarom maakt de Stad Gent werk van propere lucht. Met het ‘Luchtactieplan 2016-2020’ wil de Stad de uitstoot van verkeer, industrie, gebouwenverwarming en andere bronnen tussen 2016 en 2020 verminderen. De invoering van een lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari 2020 sluit daarbij aan. 

Nu al hebben vele Europese steden een lage-emissiezone. Interessant om te weten als u op reis gaat.

Luchtkwaliteit in Gent
subsidie milieuvriendelijke mobiliteit particulieren
"De subsidie was een duwtje in de rug om de auto weg te doen. Na 5.000 fietskilometers heb ik nog geen spijt gehad."
Leslie Roman
subsidie milieuvriendelijke mobiliteit bedrijven
"Elektrische mobiliteit is de toekomst. Voldoende laadpalen, dat is essentieel om elektrisch rijden mogelijk te maken."
Daniel Picard, A&P Mahy

Wat hangt er in de lucht?

Druk verkeer

Wat hangt er in de lucht?

Luchtvervuiling ontstaat wanneer schadelijke stoffen - zoals fijn stof, roet en stikstofdioxide (NO2) - in de lucht terechtkomen. Wegverkeer is niet de enige vervuiler. Daarom is de invoering van een lage-emissiezone slechts een van de vele maatregelen om de Gentse luchtkwaliteit te verbeteren.

Volgens een studie van de Dienst Milieu en Klimaat kunnen de roetconcentraties in de lucht met gemiddeld 10 tot 24 % dalen als we een LEZ invoeren. Een belangrijke bijdrage tot de gezondheid van de Gentenaars dus.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

 

Vraagt u zich af of de invoering van een LEZ in Gent wel zin heeft? Wilt u weten waarom dieselmotoren meer vervuilen dan wagens met een benzinemotor? Benieuwd of ook het openbaar vervoer moet voldoen aan de toelatingsnormen? Lees dan deze veelgestelde vragen.

Wilt u uw klanten, personeel of leerlingen nu al inlichten over de LEZ? Download hier hapklaar communicatiemateriaal.

Wilt u op de hoogte blijven van de lage-emissiezone en andere initiatieven van Gent Klimaatstad?
Schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Veelgestelde vragen lage-emissiezone