Controle in de lage-emissiezone

Zoneborden geven aan waar de lage-emissiezone begint en eindigt. Slimme camera’s controleren je auto als je de LEZ inrijdt.

Zoneborden duiden op lage-emissiezone

Je rijdt de LEZ binnen/buiten

Zie je deze borden, dan rij je de lage-emissiezone binnen. Slimme camera’scontroleren de nummerplaten van de voertuigen die erlangs rijden. Rij je met een niet-toegelaten of niet-geregistreerd voertuig de lage-emissiezone in, dan krijg je eenboete.
Check daarom altijd jevoertuigvoor je de lage-emissiezone inrijdt. 

Deze zoneborden gelden ook in andere lage-emissiezones in Vlaanderen.

Je nadert de LEZ

Op sommige plaatsen voor de lage-emissiezone staanvooraankondigingsborden.  Wil je de lage-emissiezone vermijden, dan kan je hier nog uitwijken. Zo kan jeniet per ongeluk de lage-emissiezone binnenrijden. 

Kijk hier waar je kan parkeren

Is je auto niet toegelaten? Kijk hier waar je kan parkeren

Hoe werkt een slimme camera?

Eenslimme camera scant je nummerplaatop het moment dat je met een auto in de lage-emissiezone of een parkeergarage, beheerd door de Stad, in de LEZ rijdt. 

Tien dagen nadat je in de lage-emissiezone reed, wordende nummerplaten van die dag er automatisch uitgefilterd: 

  • Alle dubbele nummerplaten. Je kan dus maximaal 1 boete per dag oplopen. 
  • Alle voertuigen met een goedgekeurdetoelatingof eenLEZ-dagpas  voor Gent. 

De overige nummerplaten wordendoorgestuurd naar de Vlaamse overheid. Die vergelijkt de nummerplaten met de voertuiggegevens in de LEZ-databank, gevoed door DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen), RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer), met de uitgevoerde registraties in Antwerpen en Gent en filtert uit: 

  • Alle voertuigen die voldoen aande toelatingsvoorwaarden. 
  • Alle voertuigen diecorrect geregistreerdzijn.

Wat overblijft iseen lijst met niet-toegelaten en niet-geregistreerde voertuigen.

Staat jenummerplaat op de lijst van niet-toegelaten voertuigen of buitenlandse niet-geregistreerde voertuigen, dan krijg jeals nummerplaathouder eengeldboete met vaststelling.