Hoeveel bedraagt de boete?

Wat kost een overtreding?

Hoe hoog is de boete?

Wanneer je met een niet-toegelaten voertuig of een niet geregistreerd buitenlands voertuig in de Gentse lage-emissiezone (LEZ) rijdt, krijg je een boete. De controle gebeurt door slimme camera’s die je nummerplaat registreren. De boete bedraagt 150 euro per overtreding. Je krijgt de geldboete met de vaststelling. Je kan maximum 1 LEZ-boete per dag krijgen. 
 

Wat als ik mijn boete niet op tijd betaal?

Als je voor een voertuig met een Belgische nummerplaat je boete niet tijdig betaalt, wordt je dossier overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder en kunnen we het niet meer terugroepen. Vanaf dat moment worden er ook gerechtsdeurwaarderkosten gerekend. Voor meer info over je dossier kan je dan terecht op de website van de gerechtsdeurwaarder. Je kan ook mailen naar lez@gdw-gent.be of bellen naar 0800 11 712. Bel je vanuit het buitenland, neem dan contact op via +32 (0)9 220 00 37.

Voor een voertuig met een buitenlandse nummerplaat wordt je boete mogelijks overgedragen aan een buitenlandse incassopartner. Weet dat 30 dagen na de kennisgeving over je boete door onze partner er incassokosten aangerekend worden.

Hieronder vind je een overzicht van de incassopartners waar Stad Gent mee samenwerkt.

Wat gebeurt er bij een omleiding? 

Soms ben je na een ongeval of wegversperring verplicht om een omleiding te volgen die (gedeeltelijk) door de lage-emissiezone loopt. Dit gebeurt dan via aanwijzingen van de politie. Volg je de aanwijzingen van de politie correct, dan word je niet beboet. De politie informeer de interne LEZ-dienst; 

In sommige gevallen wordt de interne LEZ-dienst niet tijdig geïnformeerd. Ontvang je in dergelijke situaties toch een boete, dan is het raadzaam om verweer in te dienen. Besluit je zelf om door te rijden door de LEZ, dan word je niet vrijgesteld.

Geplande omleidingen worden waar mogelijk buiten de LEZ georganiseerd. Rijd je toch in de LEZ, dan kan je op basis van de werken en hun omleiding niet vrijgesteld worden.

Heb je een vraag?

Contacteer het LEZ-team.