Registratie LEZ: verhoogde tegemoetkoming en parkeerkaart voor personen met een handicap

Voldoet je situatie aan de voorwaarden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen om de lage-emissiezone in te rijden.

Inhoud

Waar gaat het over?

Rij je met een voertuig dat de lage-emissiezone niet binnen mag? Dan kan je -als je situatie aan de onderstaande voorwaarden voldoet- een vrijstelling krijgen. Je moet wel het voertuig gratis registreren

De registratie is geldig in alle Vlaamse steden met een lage-emissiezone (Gent én Antwerpen), zolang je aan de voorwaarden voor de vrijstelling voldoet met een maximum van 5 jaar.

Opgelet: als je recht op verhoogde tegemoetkoming in tussentijd vervalt, dan wordt ook je vrijstelling stopgezet. Dan kan je met dit voertuig niet langer in de LEZ rijden.

Wat zijn de voorwaarden?

Alleen als aan alle onderstaande voorwaarden voldaan is, kan je jouw voertuig gratis registreren:

  • Je hebt een parkeerkaart voor personen met een handicap
  • Je krijgt een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
  • Het voertuig is ingeschreven op naam van de aanvrager of op naam van een familielid dat op hetzelfde adres woont van de aanvrager.

Of je een verhoogde tegemoetkoming krijgt, zie je op een klever van je ziekenfonds. Kijk naar de code van 6 cijfers (XXX/XXX). Als het 3de cijfer een '1' is, dan heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming. Let op: de klever van het ziekenfonds is geen bewijsstuk. Je hebt een attest nodig. Als je dit attest nog niet hebt, kan je het opvragen bij je ziekenfonds. 

Hoeveel kost het?

De registratie is gratis op voorwaarde dat de gegevens over het voertuig niet veranderen. 

Wat heb ik nodig?

  • het inschrijvingsbewijs
  • het Europees gelijkvormigheidsattest/certificaat van overeenstemming 
  • je parkeerkaart voor personen met een handicap
  • het attest van je ziekenfonds (maximaal 3 maanden oud) dat toont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg
  • het bewijs van domicilie (= woonplaats) van de nummerplaathouder
  • het bewijs van domicilie (=woonplaats) van de persoon met een handicap

Welke stappen zijn er?

Registreer je voertuig online. Hulp nodig? Maak een afspraak.

Registreer je voertuig ten laatste 1 dag nadat je in de lage-emissiezone reed. Zo staat je nummerplaat tijdig op de lijst van toegelaten voertuigen en vermijd je een boete.

Let op: De beslissing over je aanvraag is pas definitief nadat je een bevestiging hebt ontvangen. De verwerking van je aanvraag kan tot 14 dagen duren.  Als je de Gentse lage emissiezone binnenrijdt voor je de bevestiging hebt ontvangen, gebeurt dat op eigen risico. Als achteraf blijkt dat je aanvraag niet aan alle voorwaarden voldoet en daarom wordt afgekeurd, dan kan je een boete krijgen. Doe de registratie dus best op voorhand.

Regelgeving