Slooppremie voor wagens

Ben je een Gentenaar met verhoogde tegemoetkoming en een auto die niet in de lage-emissiezone (LEZ) mag? Vraag je slooppremie aan.

Waarover gaat het?

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan kun je per gezin 1 premie aanvragen om 1 auto te laten slopen die niet in de Gentse lage-emissiezone mag rijden. Je moet hiervoor die auto inleveren bij een erkend (sloop)centrum. Dat kan vanaf 1 januari 2023 tot 31 oktober 2025.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je woont in Gent.
 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming.
 • Je auto voldoet aan 1 van deze voorwaarden:
  • Het is een dieselvoertuig met een euronorm lager dan 5/V.
  • Het is een benzine-, LPG- of aardgasvoertuig met een euronorm lager dan 3/III.

Je vindt de euronorm van je voertuig op het inschrijvingsbewijs.

 • Je auto is ingeschreven vóór 1 januari 2022.
 • Je kunt met een certificaat van vernietiging aantonen dat je als gezin een Belgische wagen van de voertuigcategorie M1 of N1 (I en II) inleverde in een erkend sloopcentrum.
 • Je auto heeft een positief keuringsbewijs als je hem inlevert bij een erkend centrum. Een oranje of een rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid kunnen ook, maar dan moet het erkende centrum de auto slopen binnen de geldige periode.
 • Je kunt per gezin en per adres de premie maar 1 keer krijgen.
 • Je krijgt geen premie als je eerder een slooppremie kreeg voor een andere auto in je gezin.
 • Je krijgt geen premie als je gezin een nummerplaat liet schrappen en hiervoor al een terugbetaling kreeg van een selectie andere vervoersmiddelen.
 • Je krijgt de subsidie alleen als er nog budget is.
 • De subsidie geldt niet voor:
  • een ander type voertuig
  • een buitenlandse nummerplaat
  • een leasing- of bedrijfswagen

Hoeveel krijg je?

Voor een benzinevoertuig krijg je 1.500 euro slooppremie en voor een dieselvoertuig 2.000 euro.

Wat heb je nodig?

 • Een kopie van de voor- en achterkant van het inschrijvingsbewijs. Maak die kopie vóór je je auto inlevert. Want als je je auto inlevert bij het erkend centrum, moet je je inschrijvingsbewijs afgeven.
 • Een kopie van je positief keuringsbewijs. Dat bewijs is of het officieel attest of een gelijkwaardige nota opgesteld door het keuringscentrum Als je je auto inlevert bij het erkend centrum, moet je je keuringsbewijs afgeven. Maak daarom een kopie vóór je de auto inlevert.

Een tijdelijk keuringsbewijs is ook goed.

 • Het certificaat van vernietiging.
 • Het bewijs dat aantoont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming en het attest ,dat aantoont dat je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, van het ziekenfonds dat niet ouder is dan 3 maanden.
 • NOOT: Ben je vergeten een kopie te maken van je inschrijvingsbewijs?  Dan vind je dat bewijs nog op de website van het Belastingportaal Vlaanderen:
  • Zoek op je verkeersbelastingen.
  • Meld je aan met een eID-kaartlezer, een federaal token of ItsMe.
  • Neem een screenshot van de relevante pagina.

Lukt het niet om in te loggen via Internet Explorer? Probeer dan Google Chrome.

 

Hoe vraag je de slooppremie aan?

Vraag jouw subsidie of terugbetaling aan via het online webformulier of het downloadbare aanvraagformulier
Neem de nodige bewijsstukken in elektronische of papieren versie en eventueel jouw token of elektronische identiteitskaart bij de hand, als je online wil ondertekenen.

Gemakkelijk en snel:

 • Vul het webformulier op deze pagina in.
 • Upload de bewijsstukken.
 • Onderteken met jouw token of elektronische identiteitskaart.

Minder snel:

 • Download het aanvraagformulier, of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat. Druk het af en vul in.
 • Voeg de bewijsstukken toe.
 • Verzend je aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Ontvangstmelding

Na goede ontvangst van de aanvraag krijg je een schriftelijke ontvangstmelding. 

Wil je na indienen weten wat de stand van zaken van je dossier is?

 • Surf naar www.mijnburgerprofiel.be;
 • Meld je aan als je nog niet aangemeld bent;
 • Je vindt de laatste status van je dossier bij de meldingen.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op indien nodig. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op uw post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van jouw post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2023-2025