Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 oktober 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 26 oktober 2022

Beschrijving

De Stad Gent wenst subsidies te verlenen voor vervoersalternatieven die milieuvriendelijke mobiliteit promoten. Daarnaast beoogt het reglement de inwoners van Gent te ondersteunen bij de opschalende toelatingsvoorwaarden van de lage-emissiezone (LEZ) vanaf 1 januari 2026. Extra aandacht gaat daarbij naar de lagere inkomens.