Sub­si­die­re­gle­ment voor mili­eu­vrien­de­lij­ke mobiliteit voor particulieren voor de periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 29 januari 2024
Datum van bekendmaking
dinsdag 30 januari 2024

Beschrijving

De Stad Gent wenst subsidies te verlenen voor vervoersalternatieven die milieuvriendelijke mobiliteit promoten. Daarnaast beoogt het reglement de inwoners van Gent te ondersteunen bij de opschalende toelatingsvoorwaarden van de lage-emissiezone (LEZ) vanaf 1 januari 2026. Extra aandacht gaat daarbij naar de lagere inkomens.