Slooppremie voor vervuilende wagens van kwetsbare Gentenaars en subsidie voor slopen brommer

Sinds 1 januari 2023 kan je een slooppremie aanvragen voor je vervuilende wagen, als je in aanmerking komt. Ook voor brommers geldt dit.

De subsidiereglementen ivm mobiliteit dienen om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. Ze zijn ook een voorbereiding op de verstrengingen van de lage-emissiezone in 2025.  Sinds 1 januari 2023 onderging de slooppremie voor personenwagens in het reglement twee wijzigingen. De premie is enkel voor Gentenaars met recht op een verhoogde tegemoetkoming, maar wel voor het volledige grondgebied. Er werd ook een sloopsubsidie voor bromfietsen ingevoerd om zo Gentenaars met brommers te stimuleren om te kiezen voor een milieuvriendelijk alternatief.  

Verhoogde slooppremie voor Gentenaars met laag inkomen 

Stad Gent zet extra in op een verhoogde slooppremie voor Gentenaars met recht op een verhoogde tegemoetkoming. De premie bedraagt 1.500 euro voor benzinewagens en 2.000 euro voor dieselwagens. Wie een slooppremie ontvangt, beslist zelf wat die met het geld doet. Zo wil de Stad de sociale impact van de strengere toelatingsvoorwaarden voor mensen met een beperkt budget verzachten.

Mobiliteitsbudget voor slopen van brommer  

Om naast de luchtkwaliteit ook de leefomgeving in de stad te verbeteren, wil Gent ook minder vervuilende brommers op de weg. Gentenaars die hun brommer op een fossiele brandstof laten slopen, krijgen 500 euro mobiliteitsbudget voor de overschakeling naar een duurzaam alternatief: het openbaar vervoer, een elektrische (brom)fiets of de abonnementskost en rijverbruik voor autodelen.  

Ook voor ondernemers met brommervloot  

Verschillende koeriersbedrijven of horecazaken in het Gentse stadscentrum werken vandaag al met elektrische scooters of fietsen. Ondernemers die ook hun brommervloot willen verduurzamen of verder willen aanpakken, kunnen een subsidie krijgen tot 500 euro per gesloopte brommer. Dit bedrag is in te wisselen voor een elektrische brommer. Elke ondernemer kan jaarlijks max. 5 aanvragen indienen.