Vernieuwing van de toegangsregels van de lage-emissiezone in Gent

Meer vrijstellingen en ook een sociaal tarief voor mensen buiten de LEZ. Lees het reglement voor alle wijzigingen vanaf 27 april 2024.

Het reglement voor de lage-emissiezone in Gent is aangepast, volgens een nieuw besluit van de Vlaamse regering. De toegangsregels hebben nu nog meer aandacht voor sociale aspecten. Vrijstellingen voor de LEZ breiden uit, mensen buiten de LEZ komen voortaan ook in aanmerking voor een sociaal tarief en de toegangsregels zijn tot 2030 bepaald. Deze veranderingen gaan in vanaf 27 april 2024.

De lage-emissiezone werd ingevoerd in Gent in 2020. Na enkele jaren blijkt dat we specifieke situaties beter kunnen afstellen. Dat resulteerde in een aantal sociale correcties.

Wat is er nieuw?

Erkende mantelzorgers met sociaal tarief krijgen toegang tot de LEZ, als zijzelf of de persoon voor wie ze zorgen binnen de LEZ woont. Personen met een beperking die daarom met een voertuig met automatische schakeling rijden, komen ook in aanmerking voor een vrijstelling. En ten slotte mogen beide ouders van een kind met een beperking in de LEZ, ook als ze niet allebei op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Wat verandert er?

Per kalenderjaar kunnen alle voertuigen 12 dagpassen aanvragen in plaats van 8. Ceremonieel vervoer kan nu ook met een toelating in de LEZ rijden. En (plug-in) hybride wagens hebben niet langer onbeperkt toegang. Net als bij een gewoon brandstofvoertuig mogen ze binnen volgens hun euronorm. Ten slotte komen mensen met een verhoogde tegemoetkoming die buiten de LEZ wonen, ook in aanmerking voor verlaagd tarief.

Hoe loopt het verder?

Ook rond de volgende fasen van de LEZ is meer duidelijkheid. De eerste verstrenging die gepland was in 2025 schuift op naar 2026. Vlaanderen plant verstrengingen op de toegangsregels tot 2035. Gent volgt die tot 2030.