Subsidie voor een elektrische taxi

Wie een elektrische taxi aankoopt of leaset en rijdt met een Gentse taxivergunning krijgt een subsidie.

Waarover gaat het?

Elektrische mobiliteit is zonder twijfel een belangrijk onderdeel van het mobiliteitssysteem van de toekomst. In de stad leveren schonere voertuigen twee onmiddellijke voordelen op: gezondere lucht en een stillere omgeving.

De barrières m.b.t. laadinfrastructuur en actieradius kunnen voor voertuigvloten zoals taxi’s gemakkelijker worden overwonnen door hun planbare trajecten en hun vaste standplaatsen. Bovendien zijn taxi’s door hun zichtbaarheid uiterst geschikt als ambassadeurs van elektrisch rijden.

Daarom subsidieert de Stad Gent ook de aankoop van elektrische taxi's.
Voor de subsidie komt een rechtspersoon of een natuurlijk persoon in het bezit van een Gentse taxivergunning in aanmerking.

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • De vergunning is vanaf de aanvraag van de subsidie minimaal 1 jaar geldig.
 • Enkel een volledig elektrisch M1-voertuig komt in aanmerking.
 • Een omgebouwde elektrische wagen of hybride wagen komt niet in aanmerking.
 • Op de factuur moet duidelijk aangegeven worden dat het om een elektrische wagen (BEV) gaat.
 • Het voertuig is opgenomen in de Gentse vergunning. 
 • Je mag de wagen niet verkopen gedurende 1 jaar na de lease- of aankoopdatum.
 • Het voertuig is maximaal 1 jaar oud (datum van eerste inschrijving) op de datum van de subsidieaanvraag.
 • De aanvrager kan slechts voor maximaal 5 voertuigen een subsidie ontvangen. 
 • Je kan een subsidie krijgen zolang er budget is. 

De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies uitgekeerd voor hetzelfde voertuig. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie van de Stad Gent voor een e-taxi bedraagt 3000 euro.

Wat heb je nodig?

 • Relevante facturen of leasecontract;
 • Tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs.

Meer info vind je in het aanvraagformulier.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier
De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

Vraag de subsidie maximaal 12 maanden na de aankoop of lease van het voertuig aan, volledig ingevuld en met de nodige bewijsstukken uiterlijk op 31 oktober 2025.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op als dat nodig is. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.

Meer info vind je in het reglement.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025

Subsidie voor een elektrische taxi