Subsidie voor een elektrische taxi

Wie een elektrische taxi aankoopt of leaset en rijdt met een Gentse taxivergunning krijgt een subsidie.

Waarover gaat het?

Rechtspersonen en natuurlijke personen die een elektrische taxi aankopen of leasen, komen in aanmerking voor een subsidie.
Je krijgt een subsidie voor maximaal 5 voertuigen
De subsidie is niet cumuleerbaar met andere subsidies voor hetzelfde voertuig

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je hebt een Gentse taxivergunning van minimaal 1 jaar op het moment van de subsidieaanvraag.
  • Het voertuig is maximaal 1 jaar oud (datum van eerste inschrijving) op de datum van de subsidieaanvraag.
  • Enkel een volledig elektrisch M1-voertuig komt in aanmerking, dus geen omgebouwde elektrische wagen of hybride wagen.
  • De factuur geeft duidelijk aan dat het om een elektrische wagen (BEV) gaat.
  • Het voertuig is opgenomen in de Gentse vergunning. 
  • Je mag de wagen niet verkopen gedurende 1 jaar na de lease- of aankoopdatum.
  • Je kan een subsidie krijgen zolang er budget is. 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie bedraagt 3000 euro.

Wat heb je nodig?

  • Relevante facturen of leasecontract
  • Tweezijdige kopie van het inschrijvingsbewijs

Hoe vraag je de subsidie aan?

Aanvraag

Je vraagt de subsidie aan via het aanvraagformulier
De ontvangstdatum van de volledig ingevulde subsidieaanvraag, geldt als opvolgingsdatum. Je krijgt een schriftelijke ontvangstmelding.

Vraag de subsidie maximaal 12 maanden na de aankoop of lease van het voertuig aan, volledig ingevuld en met de nodige bewijsstukken uiterlijk op 31 oktober 2025.

Beoordeling, beslissing en uitbetaling

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag en vraagt bijkomende bewijsstukken op als dat nodig is. Er is een controle ter plaatse mogelijk. De Dienst Milieu en Klimaat adviseert het college van burgemeester en schepenen, die op basis hiervan een beslissing neemt.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op je post- of bankrekening.
Je verbindt je ertoe de Stad Gent onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van je post- of bankrekeningnummer.

Regelgeving

Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025

Subsidie voor een elektrische taxi