Sub­si­die­re­gle­ment voor mili­eu­vrien­de­lij­ke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 29 januari 2024
Datum van bekendmaking
dinsdag 30 januari 2024

Beschrijving

De Stad Gent wenst subsidies te verlenen voor projecten die milieuvriendelijke mobiliteit promoten. Dit reglement beoogt specifiek de versnelde transitie van onder meer bepaalde nichevloten naar meer duurzame en alternatieve vervoerswijzen en brandstoffen.