Subsidiereglement voor milieuvriendelijke mobiliteit voor rechtspersonen of zelfstandigen voor de periode 2023-2025

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 24 oktober 2022
Datum van bekendmaking
woensdag 26 oktober 2022

Beschrijving

De Stad Gent wenst subsidies te verlenen voor projecten die milieuvriendelijke mobiliteit promoten. Dit reglement beoogt specifiek de versnelde transitie van onder meer bepaalde nichevloten naar meer duurzame en alternatieve vervoerswijzen en brandstoffen.