Martine De Regge

Martine De Regge

Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Resul Tapmaz

Resul Tapmaz

Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Tine Heyse

Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Sofie Bracke

Sofie Bracke

Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Sven Taeldeman

Sven Taeldeman

Schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen

Rudy Coddens

Rudy Coddens

Schepen van Seniorenbeleid, Werk, Armoedebestrijding en Openbaar Groen