Astrid De Bruycker

Astrid De Bruycker

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar Groen

Sami Souguir

Sami Souguir

Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning

Tine Heyse

Tine Heyse

Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid

Mieke Van Hecke

Mieke Van Hecke

Schepen van Burgerzaken en Protocol, Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Rudy Coddens

Rudy Coddens

Schepen van Sociaal beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en Financiën