Omgevingsvergunning

De Stad Gent is net als de meeste Vlaamse gemeenten op 1 januari 2018 gestart met de omgevingsvergunning. Vanaf nu spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar kunt u enkel nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een dergelijke aanvraag kan u zowel voor het bouwen van een woning, het verkavelen van een grond als voor het exploiteren van een carwash indienen.