Omgevingsvergunning

Sinds 1 januari 2018 spreken we niet meer van een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar alleen nog van een omgevingsvergunning.