Ruimte voor Gent

Op welke manier willen we wonen, werken, ontspannen en ons verplaatsen in 2030? De ruimte is schaars en er zijn duurzame, creatieve oplossingen nodig. Hoe biedt Ruimte voor Gent, het nieuwe ruimtelijk structuurplan van de stad, hier een antwoord op?