8. Hou er rekening mee dat niet elke offerte wordt vergoed.

Soms volstaat een visienota om een opdracht binnen te halen. En als je geen ontwerpvoorstel moet maken, is er ook geen vergoeding.

schema

In offertefase is er altijd wel een gunningscriterium dat peilt naar je ontwerpintenties, hetzij in de vorm van een ontwerpvoorstel, hetzij in de vorm van een visienota, of iets daar tussen in. Als je een ontwerpvoorstel moet maken, hoort daar een redelijke vergoeding bij. Deze vergoeding kan de reëel gemaakte kosten niet compenseren; dat is ook niet de bedoeling. Ontwerpers mogen gerust risico dragen bij het opmaken van offertes. Maar dat risico moet in verhouding zijn. Daar zijn we in Gent van overtuigd. Maar dat betekent wel dat we een stuk selectiever moeten zijn voor welke projecten we nog een ontwerpvoorstel vragen. Voor alle andere projecten zal een visienota volstaan.

We hear you. Maar het is een moeilijke kwestie. Wat ontwerpopdrachten onderscheidt van andere overheidsopdrachten is dat er een intellectuele inspanning geleverd wordt die resulteert in een tastbaar product, namelijk een ontwerp voor een project. Het gaat dus niet om een dienstverlening waarbij een bepaald proces of methodologie toegepast wordt (wat bijvoorbeeld het geval is bij berekening van energieprestaties). Het gaat evenmin om een dienst waarbij er een gereproduceerd/reproduceerbaar product kant en klaar geleverd wordt (wat bijvoorbeeld het geval is bij catering). Wat ontwerpopdrachten zo uniek maakt, is dat er al een stuk van het eigenlijke werk is verricht bij het indienen van de offerte. Bovendien is dat voor ruimtelijk ontwerp relatief complex, omdat je rekening moet houden met tal van aspecten in de reële fysieke ruimte.