1. Weet voor welke opdracht je kandideert

Publieke opdrachten zijn gegeerd. Maar las je ook de kleine lettertjes?

schema

Publieke opdrachten hebben vaak uitstraling door hun schaal, ligging, programma, enzovoort. Een wervende projectbeschrijving volstaat al om ontwerpers het hoofd op hol te brengen. Kandideren maar! Heb je echter ook de andere – minder wervende – aspecten zoals timing, procesvoering, budget, ereloon, deliverable en ruimtelijke randvoorwaarden onderzocht?

In de Nieuwsbrief van de Stadsbouwmeester stellen we per gelanceerde ontwerpopdracht een factsheet op: een gebundeld overzicht van de belangrijkste parameters van een opdracht en de aanstellingsprocedure. Zo kan jij sneller de afweging maken.

Toch willen we beklemtonen: Lees dat bestek echt volledig! Want al de info staat er zeer precies in. Maar dan wel verspreid over tientallen pagina’s volgens een vast gebeiteld format en in kleurloos juridisch jargon. Om het nog moeilijker te maken, wordt zo’n bestek soms ook opgesplitst in een selectiebestek (of selectieleidraad, dat is hetzelfde) en een gunningsbestek. Het eerste bestek hoort dan bij de lancering van de opdracht, maar het bevat niet steeds specificaties over de gunning nadien: Zal je een ontwerpvoorstel moeten maken? In hoeveel tijd? En wordt het vergoed? Enz. Die info krijg je vaak pas mee in het tweede bestek. Maar dat krijgen alleen kandidaten die de eerste schifting overleefden, en die een offerte mogen indienen. Je weet op die manier dus eigenlijk niet goed waar je aan begint.

Vervelend, en daarom proberen we in Gent ofwel meteen het volledige bestek (selectie + gunning) te publiceren, ofwel in het selectiebestek alle belangrijke info zeker mee te geven. En we sporen andere opdrachtgevers aan om dat ook te doen.