Samen Stad Ontwerpen

Een goede ontwerper vinden voor je bouwproject? Als architect een overheidsopdracht binnenhalen? Ontdek hoe de stadsbouwmeester kan helpen.

SBMG_Manifest illustratie cover

Wanneer je als publieke of private opdrachtgever een nieuw gebouw realiseert, een bestaand gebouw renoveert, een masterplan opmaakt, een park, straat of plein aanlegt, moet je op zoek naar een ontwerper die voor jou het best mogelijke project maakt. Want je realiseert het project maar één keer. Je kan niet opnieuw beginnen. 

De Stadsbouwmeester biedt met de Leidraad Samen Stad Ontwerpen ondersteuning. We lanceren een nieuwe benadering om de beste ontwerper te vinden voor jouw project. 

Waar gaat het precies over?

De 4 aanbestedingsmodellen

 • Een procedure met een ontwerpvoorstel

  Voor beeldbepalende uitvoeringsprojecten wordt een procedure uitgetekend waarin verschillende ontwerpteams tegen vergoeding een voorstel opmaken en presenteren. Ook voor stadsontwikkelingsprojecten (de zogenaamde PPS-projecten) geldt deze aanpak.

 • Werken met een ontwerppoule

  Voor eenvoudige opgaves of voor projecten zonder uitvoering (denk aan stedenbouwkundige studies), wordt zoveel mogelijk gewerkt met poules. Een poule bestaat uit een verzameling van ontwerpteams. Voor elk concreet project gaan drie teams in mini-competitie. 

 • Kiezen voor een procedure op maat

  Voor specifieke expertise-opdrachten waarvoor de Stad geen poule heeft, bestaat er nog een procedure op maat. Bijvoorbeeld de financiële doorrekening van scenario’s in ontwerpend onderzoek, of expertise in logistieke organisatie.

 • Het ontwerpatelier voor gevorderden

  Voor grote en complexe opgaves bestaat een interactieve aanpak onder de naam ‘ontwerpatelier’, waarbij de Stad eerst een verkennende ontwerpstudie laat opmaken door drie bureaus, daarna pas de opgave definieert, en vervolgens diezelfde drie bureaus een voorstel laat doen.

Het afwegingskader

Hoe bepaal je nu het juiste model om een ontwerper aan te stellen? Daarvoor heeft de stadsbouwmeester een afwegingskader opgesteld. Heel eenvoudig: je beantwoordt een reeks vragen over je project volgens een 'beslisboom'-schema. Je begint bij vraag 1, en in functie van het antwoord volg je het schema richting andere vragen. De beslisboom brengt je bij het meest geschikte model voor de aanbestedingsprocedure van jouw project. Klaar om te proberen? Download het 'beslisboom'-schema!

Hulp nodig?

De stadsbouwmeester heeft samen met de kenniscel Overheidsopdrachten, projectpunt en met sogent een Expertiseplatform Ontwerpopdrachten in het leven geroepen. Samen staan ze je bij met raad en daad. Neem contact op!

De verschillende doelgroepen

 • Groep Gent

  De leidraad Samen Stad Ontwerpen is gebruiksklaar voor Groep Gent. Dat zijn de Stad en al haar partnerorganisaties. Vanaf nu worden ontwerpopdrachten in de architectuur, stedenbouw, stadsontwerp, publieke ruimte-ontwerp, landschap, ontwerpend onderzoek, ruimtelijk beleidskader en infrastructuur helder, correct, geïntegreerd en efficiënt aangepakt. Daar wint iedereen tijd mee. 

 • Gentmakers

  De leidraad Samen Stad Ontwerpen is er voor Groep Gent. Maar we werken ook aan een gelijkaardige aanpak voor andere publieke opdrachtgevers die het uitzicht van Gent bepalen - De Gentmakers. Denk aan huisvestingsmaatschappijen, onderwijs- en zorginstellingen... Realiseer je een ruimtelijk project in Gent en wil je een ontwerper aanstellen? neem contact op. 

 • Gentbouwers

  Er zijn natuurlijk heel wat private actoren die bouwen aan Gent - De Gentbouwers. Hoewel zij niet gebonden zijn aan de wetgeving op overheidsopdrachten kunnen de modellen uit de Leidraad Samen Stad Ontwerpen als inspiratie dienen om bij het selecteren van een ontwerper in te zetten op architectuurkwaliteit. Ook voor deze doelgroep onderzoekt de stadsbouwmeester manieren om samen te werken. 

 • De Ontwerpsector

  Ben je zelf ontwerper, dan geeft de Leidraad Samen Stad Ontwerpen je inzicht in de werkwijze van de Stad en in de procedures die gebruikt worden. Zo ben je beter op de hoogte wanneer je kandideert voor een opdracht. We hopen dat ontwerpers zo niet alleen kansen maar vooral ook goesting krijgen om het best mogelijke ontwerp te maken voor Gent!

waar vind je alle info?

 • De spiekbrief

  10 tips voor ontwerpers om te kandideren voor publieke ontwerpopdrachten.

  Lees de 10 tips
 • Het manifest

  Het vinden van de juiste ontwerper voor de juiste opdracht blijkt een cruciale hefboom om ruimtelijke kwaliteit te bereiken. Zo ontstaan duurzame projecten die onze stad beter maken. Waar gaan we voor?

  Lees het manifest
 • De algemene handleiding

  Je hebt een ruimtelijk project, en je wil een ontwerper vinden? Dan is er nu een praktische handleiding die je naar het juiste aanbestedingsmodel loodst. een duidelijk afwegingskader helpt je daarbij.

  Lees de handleiding
 • Het onderzoeksrapport

  Met de leidraad Samen Stad Ontwerpen besteden we ruimtelijke ontwerpopdrachten in Gent aan op een juridisch correcte manier en met oog op architectuurkwaliteit. Nood aan het globale verhaal?

  Lees het onderzoeksrapport

tijdslijn

Wat zit nog in de pijplijn?

 • Handleiding Ontwerppoule Infrastructuurkunstwerken 
 • Handleiding Ontwerppoules Architectuur, Stedenbouw, Publieke Ruimte, Erfgoed 
 • Handleiding Aanstelling op basis van Ontwerpvoorstel
 • Handleiding Ontwerpatelier
 • Handleiding Gespecialiseerde ontwerpopdracht

Onder de vlag ‘Samen Stad Ontwerpen’ werken we met het expertiseplatform Ontwerpopdrachten aan een reeks nota’s die niet rechtstreeks met de aanstelling te maken hebben, maar wel belangrijk zijn voor het globale projectproces. Denk bijvoorbeeld aan een correcte bepaling van het ereloon, de opmaak van een goede projectdefinitie, projectbeheer in timing, budget en kwaliteit, onderhandelen binnen een aanstellingsprocedure, participatie in stadsprojecten en de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachthouder bij bouwprojecten.