Stadsbouwmeester - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Peter Vanden Abeele

De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten. Hij heeft de taak om een bewustmaking te bevorderen rond architectuur en ruimtelijke kwaliteit in het algemeen met als doel de kwaliteit en de diversiteit van de architectuur en de ruimte te bevorderen en te verzekeren in Gent.

Locatie