9. Maak geen generiek plan van aanpak.

Opdrachtgevers hebben meer aan een gerichte nota op maat van het project, dan een generiek stuk proza met holle frasen.

schema

Goede afspraken maken goede vrienden. Wanneer we een ontwerpopdracht aanbesteden in Gent, geven we kandidaten daarom al een eerste plan van aanpak mee. We leggen onze verwachtingen en ambities vast in een projectdefinitie en stellen een fasering voor, een overlegstructuur, mijlpalen met bijhorende deliverables etcetera. Bij het beoordelen van de offerte vragen we jou als ontwerper om een reactie op die aanpak. En daarin mag je kort zijn.

Opdrachtgevers hebben voor de beoordeling veel meer aan een gerichte nota op maat van het project, dan een generiek stuk proza met holle frasen. Sleutelwoorden: budgetbewaking, timing, wanneer wie inzetten, hoe organiseer je samenwerking binnen team, stakeholdermanagement, enz. Een goede raad! Ontbreken deze krijtlijnen in het bestek? Beschouw dat als een teken aan de wand. Vermijd opdrachten van opdrachtgevers die zelf geen enkele visie hebben over het te voeren projectproces. Carte blanche is écht geen cadeau.