5. Mispak je niet aan de minimale vereisten

In een goed bestek staat eenduidig beschreven waaraan je moet voldoen. Maar eenduidig betekent niet eenvoudig.

schema

Over minimale vereisten is geen discussie mogelijk. Je voldoet of je voldoet niet. Punt. De opdrachtgever kan alleen afvinken: ‘t is ja of nee. Bijvoorbeeld: Zijn alle nodige expertprofielen binnen het team vertegenwoordigd? Zijn alle referentieprojecten aangeleverd die de nodige ervaring aantonen? In een goed bestek staat eenduidig beschreven waaraan je moet voldoen. Maar eenduidig betekent niet eenvoudig. Een voorbeeld:

 

  • Lever drie ontwerpreferenties architectuur aan, waarvan er twee gerealiseerd zijn (minstens voorlopig opgeleverd). Minstens één van de referenties betreft een middelhoogbouw, minstens één van de referenties is een schoolgebouw, en minstens twee van de gebouwen bevinden zich in stedelijke context. bezorg daarnaast een ontwerpreferentie technieken. Het gaat over een volledige studie van een publiek gebouw, maar het moet niet gerealiseerd zijn. 

  • Tenslotte dien je ook een referentie voor een stabiliteitsstudie in. Dat betreft een middelhoogbouw, en moet wel gerealiseerd zijn. Tenslotte moeten alle referenties van de afgelopen acht jaar zijn (voorlopige of definitieve oplevering, of goedkeuring van het ontwerp indien niet of nog niet gerealiseerd).

Je ziet, het kan verwarrend worden. Daarom voorzien we bestekken van de Stad en partners van een invulmatrix die jou toelaat alle vereisten af te vinken en aan te geven welke referentie ingezet wordt voor welke criterium.

Kan je niet aan de voorwaarden voldoen? Zoek dan partners om je team op maat van de opdracht te versterken. Zorg dat je samen over alle nodige competenties beschikt en toon aan hoe jullie samen aan de slag gaan. Zet in op duurzame samenwerkingsverbanden. Dat schept vertrouwen bij een opdrachtgever én komt een vlotte uitvoering van de opdracht alleen maar ten goede. Bovendien worden opdrachten steeds complexer, waardoor grotere teams met tal van experten uit verschillende disciplines nodig zijn (waarvan er soms niet veel rondlopen). Daarom vragen we in Gent geen exclusiviteit van onderaannemers. Anders zijn de enige die nog kans maken degene die het snelst een team konden vormen.