3. Raak niet verstrikt in de admi­ni­stra­tie­ve mallemolen.

Win tijd op het moment dat je er tekort komt. Verzamel de juiste papieren.

schema

Attesten van goede uitvoering, een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid, een recent curriculum, bewijs van tekenbevoegdheid… De papierwinkel bij het opstellen van een kandidatuur houdt niet op. Weet dat de wet van Murphy geldt als je er pas helemaal op het einde tijd voor maakt. De loketbediende is met vakantie, het internet ligt plat, de printer doet het niet... Een nagel aan de doodskist van menig ontwerper.

Hou daarom periodiek, los van een specifieke kandidatuur, de meest gangbare attesten actueel. Zo win je tijd op het moment dat je er te kort komt! Daartegenover staat dat we in Gent alleen de noodzakelijke bewijzen opvragen.

Wat vragen we op?