Kandideren doe je zo!

10 tips voor ontwerpers bij aanbestedingen van publieke opdrachten.

In een ideale wereld las elk bestek als een spannende roman, en waren alle ontwerpers expert in overheidsopdrachten. Helaas, de realiteit is anders… Procedures om een ontwerper aan te stellen lopen niet steeds van een leien dakje. De stadsbouwmeester ziet een aantal werkpunten. Voor de opdrachtgever, maar ook voor jou als ontwerper. Waar kan je op letten als je kandideert? Tien tips.

De spiekbrief!

 • Weet voor welke opdracht je kandideert.

  Publieke opdrachten hebben vaak uitstraling door hun schaal, ligging, programma, enzovoort. Een wervende projectbeschrijving volstaat al om ontwerpers het hoofd op hol te brengen. Kandideren maar! Maar las je ook de kleine lettertjes?

  Lees verder
 • Schat je kansen en je goesting in.

  Een project mag dan wel fantastisch lijken op het eerste zicht, een te laag ereloon, onduidelijke randvoorwaarden, onvoldoende garanties dat de opdracht volledig uitgevoerd wordt, een onrealistische timing, een nadelige risicoverdeling, enz. Een mens zou voor minder afhaken. 

  Lees verder
 • Raak niet verstrikt in de administratieve mallemolen.

  Attesten van goede uitvoering, een uittreksel uit het strafregister, een bewijs van verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid,… De papierwinkel bij het opstellen van een kandidatuur houdt niet op. Weet dat de wet van Murphy geldt als je er pas helemaal op het einde tijd voor maakt.

  Lees verder
 • Bestekken voor publieke opdrachten zijn helaas geen geschenk. Ontwerpers communiceren met plannen en schetsen, niet met juridische acrobatie.

  Peter vanden Abeele, Stadsbouwmeester
 • Knoop de procedures overheidsopdrachten in je oren.

  Een aanbesteding kent verschillende fasen: publicatie, selectie, gunning en onderhandeling. Er zijn verschillende procedures die deze fasen elk op hun eigen manier doorlopen. Tijd voor een overzicht.

  Lees verder
 • Mispak je niet aan de minimale vereisten.

  Over minimale vereisten is geen discussie mogelijk. ‘t Is ja of nee. In een goed bestek staat eenduidig beschreven waaraan je moet voldoen. Maar eenduidig betekent niet eenvoudig.

  Lees verder
 • Maak referentiefiches niet/wel op maat van de opdracht.

  Jawel, tegenstrijdig advies! Moeten referentiefiches aan een standaard onderworpen zijn, of net niet? Een eenduidig antwoord is er helaas niet. Referentieprojecten kunnen immers op twee manieren bevraagd worden.

  Lees verder
 • Predik slimme luiheid!

  Het is een slecht bewaard geheim dat ontwerpers systematisch hun broek scheuren aan het maken van offertes. Zeker wanneer ontwerpers elkaar de loef afsteken door méér te doen dan gevraagd in de hoop de opdracht binnen te halen. Tijd voor een andere aanpak.

  Lees verder
 • Lees ook het opiniestuk van de stadsbouwmeester op de 'Vrije Tribune' in NAV News.

 • Houd er rekening mee dat niet elke offerte wordt vergoed.

  Als je een ontwerpvoorstel moet maken, hoort daar een redelijke vergoeding bij. Daar zijn we in Gent van overtuigd. Maar dat betekent wel dat we een stuk selectiever moeten zijn voor welke projecten we nog een ontwerpvoorstel vragen.

  Lees verder
 • Maak geen generiek plan van aanpak.

  Wanneer we een ontwerpopdracht aanbesteden in Gent, geven we kandidaten  al een eerste concreet plan van aanpak mee. Bij het beoordelen van de offerte vragen we jou als ontwerper om een reactie op dat voorstel. En daarin mag je kort zijn.

  Lees verder
 • Houd contact.

  Stel vragen als iets niet duidelijk is. Durf mee te stappen in een onderhandeling over de opdracht en geef feedback na afloop. Zo kunnen we beter doen bij een volgende ontwerpopdracht.

  Lees verder

Print de spiekbrief en hang hem boven je bed!

Download de PDF PDF (139.14 kB)
SBMG_Manifest illustratie cover

Samen Stad Ontwerpen

Realiseer je een bouwproject of wil je als ontwerper aan de slag voor Stad Gent? Via nieuwe aanbestedingsprocedures zetten we resoluut in op ontwerpkwaliteit.

lees meer