7. Predik slimme luiheid

Hou je aan de gevraagde prestaties in het bestek.

schema

Het is een slecht bewaard geheim dat ontwerpers systematisch hun broek scheuren aan het maken van offertes. Je spendeert veel tijd en energie om een goed dossier samen te stellen. Maar de kans dat je vervolgens naast de opdracht grijpt is nog altijd groter dan omgekeerd. Zeker wanneer ontwerpers elkaar de loef afsteken door méér te doen dan gevraagd in de hoop de opdracht binnen te halen.

Hou je daarom aan de gevraagde prestaties in het bestek. Zoek een precies antwoord op de gestelde vraag en hou je aan de instructies. In Gent proberen we heel helder te omschrijven welke prestaties we willen. Zo is bijvoorbeeld het aantal pagina’s en/of schetsen, de uitwerkingsgraad van ontwerptekeningen, de opmaak van een bundel, duidelijk in richtlijnen gevat. We doen ook aan handhaving. Doe je meer dan gevraagd, dan speelt dat mee in negatieve zin.

We doen er ook alles aan om als opdrachtgever offertes te beoordelen op concept en kwaliteit, en niet op graad van detail of concrete uitwerking. Wees daarom slim lui! Zet in op een sterk idee, maar werk dit niet verder uit dan nodig. Een goede lezing van de problematiek, en een intentie van hoe je die zal behandelen, is overtuigender dan een uitgewerkt voorstel zonder goed concept in de basis. Maak slim gebruik van referentiebeelden, schetsen en schema’s, en beperk het gedetailleerd tekenwerk tot een minimum. Dikke stiften zijn je beste vriend! Maak enkel uitgewerkte plannen, 3D-visualisaties en maquettes wanneer ze expliciet gevraagd worden. En trek je conclusies als een beoordelingscommissie zich toch laat paaien door de detailleringsgraad van je concurrenten. Wij engageren ons alleszins om dat niet te doen.