Hoe stellen we ontwerpers aan bij Groep Gent?

Bij de Stad Gent en alle partnerorganisaties binnen de Groep Gent worden externe ontwerpers aangesteld via 1 van deze 4 procedures.

1

Op basis van een ONTWERPVOORSTEL: Voor beeldbepalende uitvoeringsprojecten tekenen we een procedure uit waarin verschillende ontwerpteams tegen vergoeding een voorstel opmaken en presenteren. De Open Oproep procedure van de Vlaams Bouwmeester is een voorbeeld van deze manier van werken.

De ontwerpopdracht wordt gegund via een mededingingsprocedure met onderhandeling. Het proces van aanstelling bestaat daarbij uit twee stappen: In de eerste stap worden een beperkt aantal kandidaten geselecteerd, en nadien worden de teams uitgenodigd om een offerte in te dienen. En daarbij hoort een echt ontwerpvoorstel.

2

Uit een ONTWERPPOULE: Voor eenvoudige opgaves of voor projecten zonder uitvoering (denk aan stedenbouwkundige studies), werken we zoveel mogelijk met poules. Een poule bestaat uit een verzameling van ontwerpteams. Voor elk concreet project gaan drie teams uit de poule in mini-competitie, via een slim roulement. Bij dit model wordt geen ontwerpvoorstel opgevraagd, wel een visie en een plan van aanpak. Er worden ontwerppoules gemaakt voor architectuur, stedenbouw, ontwerp publieke ruimte, civieltechnische infrastructuur en erfgoed. De poule werkt aldus als aankoopcentrale voor de hele Groep Gent. 

3

ONTWERP met een procedure OP MAAT: Voor heel specifieke expertise-opdrachten waarvoor we als Stad geen beroep kan doen op een poule, bestaat er nog een PROCEDURE OP MAAT. Voorbeelden hiervan zijn de financiële doorrekening van scenario’s in ontwerpend onderzoek, of expertise in logistieke organisatie. De procedure kan in één of twee stappen (vandaar de haakjes).

4

Via een Ontwerpatelier: Voor de grote en complexe opgaves tenslotte, werkte de stadsbouwmeester een meer interactieve aanpak uit onder de naam ‘ontwerpatelier’. Dat betekent dat we eerst een verkennende ontwerpstudie laten opmaken door drie bureaus, wat ons nadien toelaat om de opgave een stuk scherper te kunnen formuleren. En vervolgens laten we diezelfde drie bureaus een ontwerpvoorstel opmaken.

Hoe lees je deze schema's? 

Heb je een project en wil je een ontwerper aanstellen?

Neem contact op. We helpen je graag bij het vinden van de beste ontwerper voor jouw project