Project Schel­del­in­de­weg - nieuwe ont­slui­tings­weg Bedrij­ven­ter­rein Zwijnaarde II en III

Stad Gent wil via de Scheldelindeweg het (vracht)verkeer van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluiten op de R4.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Zwijnaarde
 • Economie
 • Wegenwerken
 • Mobiliteit

Ligging

De Scheldelindeweg zal in de oksel van de  autosnelweg E17 liggen en zo aansluiten op de rotonde die naar de R4 gaat. Op die manier kan het (vracht)verkeer van de bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III rechtstreeks aansluiten op de R4 en moet het vrachtverkeer niet door woongebied. De exacte ligging vind je onderaan deze pagina.

Van tijdelijk naar definitief

Op een stuk van het tracé staat nog een industriegebouw. Dat is met opstalrecht aan NV Alinso verhuurd tot 2047. Daarom wordt de ontsluitingsweg in twee fasen gerealiseerd.

 • Fase 1: De Stad Gent legt een tijdelijke ontsluitingsweg aan langs het verhuurde industriegebouw (nog tot 2047).
 • Fase 2: De Stad Gent breekt deze tijdelijke ontsluitingsweg op en vervangt dit door een definitieve weg (na 2047). 

Volgende stappen

 • 2022-2025:
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Realisatie van de tijdelijke ontsluitingsweg

Historiek

 • 2000: opname in streefnota voor de verlenging van de R4-West door het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • 2011-2013: Uittekening plannen voor een nieuwe weg langs de oevers van de Schelde. Dit traject bleek niet haalbaar.
 • 2016: Het bedrijf NV Alinso werkt samen met de Stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Vlaamse Waterweg nv een nieuw masterplan uit voor hun site. Hierin wordt een ontsluitingsweg richting R4 ingetekend langs de autosnelweg. 
 • 2017-2020: onderzoeken van tracé en mogelijke alternatieven. Besprekingen met betrokken partijen.
 • 2021: De Gemeenteraad keurt overeenkomst met NV Alinso goed. 
 • 2021: De Gemeenteraad keurt overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de Stad Gent m.b.t. de modaliteiten voor de nieuwe tijdelijke en definitieve ontsluitingsweg voor bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III goed.
 • 2022: De Gemeenteraad keurt het rooilijnplan van de nieuwe weg goed
 • 2023: Definitieve vaststelling van de naam Scheldelindeweg voor de nieuwe verbindingsweg tussen bedrijventerreinen Zwijnaarde II en III en R4.

Dit project sluit ook aan bij de ambities en doelstellingen van het wijkplan Zwijnaarde

Locatie