Technologiepark Ardoyen - Tech lane park - copy-Ugent

Project Campus Ardoyen en omgeving

De universiteitscampus in Zwijnaarde evolueert verder waardoor ook de omgeving zal veranderen. Ontdek de plannen en blijf op de hoogte.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Stationsbuurt-Zuid, Nieuw Gent - UZ, Zwijnaarde
 • Mobiliteit
 • Economie
 • Wegenwerken
 • Scholen en kinderopvang

Campus Ardoyen evolueert verderMeer mensen zullen van en naar de campus moeten geraken en dat zal een impact hebben op de mobiliteit op en rond de site.

Samen met haar projectpartners wil de Stad Gent deze groei en de bijhorende veranderingen in goede banen leiden. En zo de campus en het technologiepark duurzaam uitbouwen tot een kwalitatieve en samenhangende onderwijs- en werkomgeving die past in de buurt.

De Stad Gent staat in voor:

 • De projectcoördinatie en afstemming tussen de verschillende projectpartners
 • Lokale aanpassingen aan wegen en fietspaden
 • Communicatie en participatie voor Zwijnaarde en omgeving De Sterre/De Deynesite, waaronder een infomarkt op 14 december.

Wat verandert er op en rond de site?

Ontwikkeling en herinrichting Campus Ardoyen

UGent zal in de toekomst meer faculteiten groeperen op de campus. Om deze hervorming op lange termijn goed te laten verlopen, maakte UGent een campusplan met een visie op voor verdere ontwikkeling en herinrichting van de site.

Er kwam al een parkeergebouw met toegangscontrole en deelmobiliteit op de site. Verder komt er nog meer ruimte voor onderzoek, groen, ontmoeting, werkplekken, opslag, enz.

UGent werkt hiervoor samen met vzw Ardoyen, die de bedrijven en onderzoeksinstellingen daar verenigt.

Lees meer op de website van Tech Lane Ghent.

Vlotter en veiliger verkeer

Meer activiteit betekent meer verkeer. De Vlaamse overheid wil dit vlot, veilig en duurzaam organiseren.

 • Er komt een nieuwe fietsverbinding vanaf  De Sterre tot Campus Ardoyen, die alle op- en afritten van R4/N60 vermijdt.  
 • Er komt ook een nieuwe fietsbrug van de Deynesite (site Upkot) tot aan de Campus Ardoyen. Je kan nog afslaan naar de R4 en richting de N60 tot aan Don Bosco.
 • We zoeken een oplossing voor de ovonde aan Don Bosco, die nu voor veel file zorgt.

 

Lees meer op de website van AWV.

 

Meer en frequenter openbaar vervoer 

Vanaf 6 januari 2024 krijgt Campus Ardoyen de nieuwe buslijnen 50 en 70, met minstens 3 bussen per uur in daluren en extra ritten tijdens de spits.

ACTUEEL  In de aanloop hiervan, voert het Agentschap wegen en verkeer al voorbereidende werken uit van 23 november tot 8 december 23 aan het kruispunt met de Grotesteenweg-Noord (N 60) en de inrit van het Technologiepark Zwijnaarde (nieuwe verkeerslichten en verbreden binnenbocht). 

Lees alle nieuws over De Lijn in Gent.

Plannen voor de omgeving

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een belangrijke basis voor een integrale en duurzame ontwikkeling van de campus Ardoyen én de omgeving op vlak van voorzieningen, mobiliteit, openbaar vervoer, ruimte voor groen, enz. Ook voor de kantoren aan de Tramstraat staan er bepalingen in dit kaderdocument van het RUP.

Daarnaast bevat ook het Wijkmobiliteitsplan van Zwijnaarde belangrijke bepalingen over de mobiliteit op en rond de site.

Blijf op de hoogte

 • Tussen 2010 en 2019 vonden er in het kader van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) al een aantal participatie-en informatiemomenten voor de buurt plaats.
 • Op 14 december 2023 komt er een nieuw informatiemoment voor de buurt in de Nieuwe Melac, Dorpsstraat 31. Kom vrij langs tussen 17 en 20 uur.
 • Volg wat er nog meer leeft en beweegt in de wijk Zwijnaarde.
 •  

Welke partners werken mee aan het project?

Waar situeert campus Ardoyen zich?

De site campus Ardoyen ligt ten zuiden van Gent langs de snelweg E40 en tussen de Grotesteenweg Noord (N60) en de Heerweg-Noord. Het bestaat uit twee delen:

 • het Tech Lane Ghent Science Park met de universiteitscampus Ardoyen en het wetenschapspark, ten oosten van de campus
 • het bedrijventerrein met vooral kantoren tussen de Tramstraat en de Hutsepotstraat

Locatie