plaats voor nieuwe toegangsweg Coca-Cola

Project verlenging ontsluitingsweg bedrijventerrein Gent Zuid I

Stad Gent verlengt in de toekomst de ontsluitingsweg op het bedrijventerrein Gent Zuid I.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Nieuw Gent - UZ
  • Mobiliteit
  • Wegenwerken
  • Economie

Nieuwe ontsluitingsweg: betere verbinding, minder hinder

Stad Gent zal in de toekomst  de ontsluitingsweg op het bedrijventerrein Gent Zuid I in de richting  van de Coca-Cola-site verlengen. Deze weg zal alle bedrijven, die langs deze weg liggen, in de toekomst rechtstreeks verbinden met de E17/R4  en zal het vrachtverkeer in de omliggende woonstraten verminderen. Dit past binnen het streefbeeld dat werd opgemaakt bij het doortrekken van de R4-Zuid van Zwijnaarde naar Merelbeke.

 

Informatie naar de buurt

Stad Gent organiseerde op 12 december 2019 hierover een infomarkt naar de buurt met meer informatie over: 

  • de geplande toegangsweg
  • het voorontwerp
  • de geschatte timing.

Bekijk hier presentatie van ontsluitingsweg

download de presentatie PPTX (18.83 MB)

Op de infomarkt stelde ook Coca-Cola zij plannen voor een nieuw magazijn op zijn terrein aan de buurt voor.

Met vragen over het nieuw magazijn van Coca-cola-European partners kan je terecht bij Coca-Cola-partners, customer Information Center op 078 156 156. Of via email  cocacolabe@coca-cola.com..

Van 30/07 tot 28/08/22 loopt een openbaar onderzoek voor het vastleggen van de rooilijn van de nieuwe ontsluitingsweg en voor de onteigening van de nodige stukken grond. Voor meer info 

Timing toegangsweg

Hieronder een planning, rekening houdend met best mogelijke scenario’s. De timing kan nog altijd schuiven.

 

Locatie