Project
verlenging ont­slui­tings­weg bedrij­ven­ter­rein Gent Zuid I

Stad Gent verlengt in de toekomst de ontsluitingsweg op het bedrijventerrein Gent Zuid I.

Ontsluitingsweg Gent Zuid I - locatie
Ontsluitingsweg Gent Zuid I-locatie

Project in ’t kort

In voorbereiding
Nieuw Gent - UZ
  • Mobiliteit
  • Wegenwerken
  • Economie

Nieuwe ontsluitingsweg: betere verbinding, minder hinder

Stad Gent zal in de toekomst  de ontsluitingsweg op het bedrijventerrein Gent Zuid I in de richting  van de Coca-Cola-site verlengen. Deze weg zal alle bedrijven, die langs deze weg liggen, in de toekomst rechtstreeks verbinden met de E17/R4  en zal het vrachtverkeer in de omliggende woonstraten verminderen. Dit past binnen het streefbeeld dat werd opgemaakt bij het doortrekken van de R4-Zuid van Zwijnaarde naar Merelbeke.

Informatie naar de buurt

Stad Gent organiseerde op 12 december 2019 hierover een infomarkt naar de buurt met meer informatie over: 

  • de geplande toegangsweg
  • het voorontwerp
  • de geschatte timing.

Bekijk hier presentatie van ont­slui­tings­weg

download de presentatie PPTX (18.83 MB)

Waar staan we nu?

Van 30/07 tot 28/08/22 liep een openbaar onderzoek voor het vastleggen van de rooilijn van de nieuwe ontsluitingsweg en voor de onteigening van de nodige stukken grond. 

2023 - Stad Gent is bezig met de procedures voor het verwerven van de gronden. Dit neemt enige tijd in beslag. Pas nadien kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden en kan de stad een aannemer voor de werken zoeken.

Timing toegangsweg

Hieronder een planning, rekening houdend met best mogelijke scenario’s. De timing kan nog altijd schuiven.

Locatie