Structuurschets Baarle

Structuurschets Baarle

Samen geven we Baarle een nieuwe toekomst

Een structuurschets voor en door Baarle

Het dorp Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E40, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de uitbreiding van Leiehome, nieuwe sociale woningen, ...

Welke kansen en uitdagingen biedt dit? Hoe moet het Baarle van morgen eruitzien en zich verder ontwikkelen tot dorpsgemeenschap van de 21ste eeuw?

In opdracht van de Stad Gent maakt het Bureau voor Architectuur & Planning (Marc Martens en Jan Schreurs – ruimteplanners) een structuurschets voor Baarle op.

Om deze vragen te beantwoorden hebben we jouw hulp nodig. Wat is de toekomst van Baarle en hoe kan het zich verder ontwikkelen als auto- en fietsdorp, groen dorp, bedrijvig, zorgzaam en inclusief dorp?

Hoe kan een aangepast snelwegcomplex kansen creëren voor Baarle? Hoe kunnen nieuwe woonvormen de leefkwaliteit in Baarle verhogen? Hoe kan het bedrijventerrein toekomstgericht ontwikkelen? Waar bevinden zich fijne groene ruimten en andere aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen en waar kan het beter? Welke fietsverbindingen hebben we nodig om veilig vanuit iedere woonwijk naar Baarledorp en de voorzieningen in de omgeving te gaan? Jouw mening telt!

Bekijk de online expo

Geef je mening via baarlemorgen@stad.gent PDF (42.39 MB)

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger. 

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? De structuurschets voor Baarle vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van het dorp en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, ...

 

 

Tijdlijn: stap voor stap naar een beter Baarle

tijdslijn

Stap voor stap naar een beter Baarle

analyseren: we verzamelden ideeën en signalen uit Baarle via verschillende workshops, met vertegenwoordigers van Leefbaar Baarle, Don Bosco, de bedrijven en middenstand, Natuurpunt, Leiehome, Chiro Gecko, ….

presenteren: expo Baarle Morgen, zowel online als in de openlucht, aan het Ontmoetingscentrum Baarle – Baarledorpstraat 90, 9031 Baarle

infomarkt: op de infomarkt in het OC Baarle luisterden we naar de opmerkingen van de bewoners

ontwerpen: we gaan aan de slag met alle suggesties en verwerken deze in de structuurschets

informeren en inspireren: zodra de structuurschets definitief klaar is, geven we tekst en uitleg. Vanaf dan kunnen ontwerpers rekening houden met de aanbevelingen uit de structuurschets bij nieuwe ontwikkelingen. Je kan er ook zelf mee aan de slag gaan.

Denk mee en geef jouw suggesties

Wil je actief mee nadenken over de inhoud van de structuurschets? Mail je opmerking of idee, foto, tekening, ... naar baarlemorgen@stad.gent.

 

 

Wat zeggen de bewoners?