Plannen en projecten Drongen

Ontdek de plannen en projecten in Drongen van de Stad Gent, de Vlaamse overheid en andere initiatiefnemers.

Drongen staat de komende jaren voor grote veranderingen. Als uitgestrekt dorp met drie kernen (Centrum, Luchteren en Baarle) en verschillende buurten (Assels, Keuze, Varendries, …) is het hier goed wonen. Drongen heeft zowel open ruimte en natuur, landbouw, een pittoresk dorpsplein en mooi erfgoed als snelle verbindingen naar het binnenland en de kust. Er is bedrijvigheid, met veel werkgelegenheid en veel mogelijkheden om te genieten en ontspannen.

Maar die levendigheid en nabijheid van snelweg en bedrijvigheid zorgen ook voor uitdagingen: scheiden van lokaal en doorgaand verkeer, behouden van het Leie- en kouterlandschap en de dorpse sfeer, antwoord vinden op de woningnood, zorgen voor onze ouderen, speelruimte voor de kinderen, …

Verschillende projecten in de buurt bieden een antwoord op die uitdagingen. Het gaat zowel om projecten van de Vlaamse overheid, de Stad Gent als andere initiatiefnemers. Ze zijn een toepassing van de principes uit Ruimte voor Gent, een ruimtelijk toekomstplan dat doorkijkt naar 2030 en 2050.

programma