Plannen en projecten Drongen

Overzicht van plannen en projecten in Drongen

Op weg naar het Drongen van morgen

Drongen staat de komende jaren voor grote veranderingen. Als uitgestrekt dorp met drie kernen (Centrum, Luchteren en Baarle) en verschillende buurten (Assels, Keuze, Varendries, …) is het hier goed wonen. Drongen heeft zowel open ruimte en natuur, landbouw, een pittoresk dorpsplein en mooi erfgoed als snelle verbindingen naar het binnenland en de kust. Er is bedrijvigheid, met veel werkgelegenheid. Er zijn vele mogelijkheden om te genieten en ontspannen met een fietstocht langs de Leie of een bezoek aan een horecazaak.

Maar die levendigheid en nabijheid van snelweg en bedrijvigheid zorgen ook voor uitdagingen: scheiden van lokaal en doorgaand verkeer, behouden van het Leie- en kouterlandschap en de dorpse sfeer, antwoord vinden op de woningnood, zorgen voor onze ouderen, speelruimte voor de kinderen, …

Verschillende projecten in de buurt bieden een antwoord op die uitdagingen. Het gaat zowel om projecten van de Vlaamse overheid, de Stad Gent als andere initiatiefnemers. Ze zijn een toepassing van de principes uit Ruimte voor Gent, een ruimtelijk toekomstplan dat doorkijkt naar 2030 en 2050.

Deze webpagina heeft een doorverwijsfunctie: we bundelen alle ons bekende informatie, zodat je als bewoner het overzicht behoudt. Voor meer details over de projecten zelf linken we door naar de betreffende websites.

 • Structuurschets Baarle

  Baarle staat de komende jaren voor grote veranderingen: de heraanleg van het afrittencomplex E40, de uitbreiding van het bedrijventerrein Drongen I, de uitbreiding van Leiehome en nieuwe sociale woningen. De Structuurschets toont hoe Baarle zich in de toekomst ruimtelijk kan ontplooien tot een aangename plek om te leven.

  Lees meer
 • RUP Groen

  Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 169 of RUP Groen beschermt bestaande en ontwikkelt nieuwe groengebieden door ze de bestemming ‘groen’ te geven. De circa 100 deelgebieden bestaan uit publiek toegankelijk groen, waardevolle natuur en bos en nieuwe ontwikkelingen als bosuitbreiding, natuurontwikkeling of parken.

  Lees meer
 • Heraanleg verschillende straten

  Voor verschillende straten staat een heraanleg op het programma in samenwerking met Farys, bijvoorbeeld de clusters rond de Halewijnstationstraat, Doornplasstraat, Raapstraat, Moerstraat, Mariakerksesteenweg, Gavergrachtstraat, ... Samen met de Provincie Oost-Vlaanderen plannen we ook de aanleg van een fietssnelweg langs het spoor tussen de Treinstraat en de Luchterenstraat. 

  Lees meer
 • Renovatie en vervanging bruggen over de E40

  In de omgeving van Drongen pakt AWV 4 bruggen aan. De renovatie van de bruggen aan de E. Solvynsdreef en de Moorstraat is al gestart. In 2023-2024 staat de vervanging van de brug van de Kloosterstraat op het programma (digitaal infomoment op 27/9/2022) en in 2024-2025 die van de N466.

  Lees meer

programma

GRUP Herinrichting Complex E40 Drongen

Het op- en afrittencomplex van de E40 aan de Deinsesteenweg in Drongen krijgt een nieuwe inrichting, net als de wegen die erop aansluiten, onder meer de ontsluiting van het bedrijventerrein Drongen I. Dit moet de verkeerssituatie rond het complex en de leefbaarheid in Baarle verbeteren.

De Vlaamse overheid maakt hiervoor het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Herinrichting Complex E40 Drongen’ op.

Lees meer

 • Herontwikkeling Bostoensite

  De Bostoensite, een terrein van ongeveer 10 hectare gelegen langs de R4 en palend aan de Koninginnelaan, wordt herontwikkeld tot een bedrijventerrein voor maakbedrijven en opslag. Ook het recyclagepark van Ivago en de stedelijke logistieke werking zullen hier een plaats krijgen.

  De ontsluiting van de site maakt onderdeel uit van dit Brownfieldconvenant.

  Lees meer
 • Herbestemming Sint-Martinuskerk

  De Sint-Martinuskerk krijgt een nieuwe invulling. De Stad voert momenteel gesprekken met de Stichting Kurt Defrancq, die een voorstel indiende voor een ‘Kurt Defrancq Huis’. Dat moet een mix worden tussen wonen, een zorgverhaal en een inhoudelijke culturele invulling, waarvan de plaatselijke verenigingen en scholen ook gebruik kunnen maken.

  Lees meer
 • Opfrissing Zuidelijke Keuzemeersen

  Het natuurgebied Keuzemeersen kreeg een opfrisbeurt. De Stad Gent en Natuurpunt maakten enkele nieuwe afspraken over het beheer van het gebied. Zo plaatsten we nieuwe houten slagbomen met een voetgangerssluis aan de toegangen. De oude, vaak kapotte klappoortjes werden verwijderd. Op die manier is het natuurgebied enkel voor wandelaars toegankelijk.

  Lees meer
 • Veiliger fietsen langs de Antoon Catriestraat en Boskeetstraat in Drongen

  Het Agentschap Wegen en Verkeer en de Stad Gent maken werk van een fietsveiligere A. Catriestraat en Boskeetstraat. Farys zal van de heraanleg gebruik maken om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen. Op dit moment lopen de gesprekken met eigenaars die voor de heraanleg (deels) onteigend moeten worden. Als alles goed gaat starten de weg- en rioleringswerken in 2023 en eindigen ze in 2025.

  Lees meer