kerk-drongen-baarle

Project: Open oproep erfpachter kerk Sint-Martinus te Drongen, Baarle

De Stad Gent wil een nieuwe bestemming geven aan de kerk Sint-Martinus in het centrum van Drongen, Baarle. We zoeken hiervoor een erfpachter

Project in ’t kort

De Sint-Martinuskerk zoekt een Erfpachter

Jaren geleden was de Sint-Martinuskerk een trekpleister voor de hele buurt, een vaste waarde op zondagochtend.
Ondertussen ligt de kerk er echter stil bij. In korte intervals, bij een culturele activiteit, is er nog eens beweging in het voormalig heilig huis, maar die momenten zijn bijster zeldzaam. 
Stad Gent wil van het gebouw opnieuw een trekpleister maken voor de wijk en haar inwoners. Daarom gaan we op zoek naar een erfpachter (voor 40 jaar) voor het gebouw.

Waar staan we? Wat volgt er?

De Stad is momenteel in gesprek met de Stichting Kurt Defrancq, de enige indiener van een voorstel bij de open oproep die de Stad lanceerde.

De Stichting stelde meerdere scenario’s voor. In maart 2022 koos de Stad voor een scenario waarbij enkel de kerk herbestemd zou worden. Tijdens de gesprekken met de Stichting Kurt Defrancq bleek dat dit scenario voor hen toch niet haalbaar is, omdat er dan te weinig ruimte is om hun doelstellingen te realiseren.

Om die reden wordt er momenteel gekeken naar een scenario waarbij de kerk én de pastorie herbestemd worden en er een nieuwe polyvalente ruimte kan komen, omdat dat scenario de mogelijkheid biedt om meerdere gemeenschapsfuncties te clusteren rond de dorpskern van Baarle.

Gezien de voorkeur om verder te werken rond dit scenario, is het nodig voor de realisatie ervan om de pastorie, eigendom van de Kerkfabriek Sint-Gerulfus, aan te kopen. Daarnaast ziet de Stad ook opportuniteiten om eigenaar te worden van het aanpalend perceel van de Chiro, dat momenteel ook eigendom is van de Kerkfabriek, om op die manier eigenaar te worden van één grotere cluster van aanpalende percelen met gemeenschapsfuncties. Het is daarbij de bedoeling van de Stad om ook voor de Chiro een plek te behouden binnen deze cluster.

De komende periode zullen er dan ook verdere gesprekken plaatsvinden tussen de stadsdiensten, de Stichting Kurt Defrancq en de Kerkfabriek Sint-Gerulfus rond het scenario over de herbestemming van de kerk Baarle, de pastorie Baarle en de aanpalende tuin en het onderzoek naar de bouw van een nieuwe polyvalente ruimteOok de Chiro en de lokale verenigingen zullen verder betrokken worden bij het traject.

tijdslijn

Hoe verloopt de procedure?

vrijdagnamiddag 8 oktober tussen 13u30 & 16u30

woensdagvoormiddag 13/10/2021 tussen 9u.30 en 12u.30

voor 14/01/2022

dinsdagavond 18/01/2022 tussen 19u. en 21u - digitaal

dinsdag 01/02/2022

donderdag 10/03/2022

maart 2022 - einddatum nog onbekend

donderdag 12/01/2023

nog te bepalen

Nog te bepalen

 Documenten en extra informatie

Alle informatie over de open oproep zal steeds op deze pagina terug te vinden zijn.

Documenten open oproep

- Ontwerp erfpachtovereenkomst
- Richtlijnennota
- Plan-sint-martinuskerk deel 1
- Plan-sint-martinuskerk deel 2
- Plan-sint-martinuskerk deel 3
- Verslag Monumentenwacht
- Keuringsverlag elektriciteit
- Asbestinventaris
- Politieverordering
- Uitgebreid advies brandweer

Documenten infomoment

Presentatie Sint-Martinuskerk
Dossier Kurt Defranq Huis
Vraag en antwoord - feedback van de buurt

Hieronder zie je een gelijkaardig project in Nederland, dat de kandidaat presenteerde op de infosessie.

 

 Wie zoeken we

Een vereniging / vzw / vennootschap die een (ten minste deels) buurtgerichte, creatieve, lokale ontmoetingsplaats in de kerk wil organiseren en dat voor de komende 40 jaar. Jullie visie brengt de mensen weer naar de kerk, al is het dan niet om te bidden, maar misschien wel om samen brood te breken. Jullie luisteren naar de buurt, en bieden een onderdak aan hun noden en wensen. Jullie doen dat ondermeer door, eventueel naast een andere activiteit, lezingen, concertjes, workshops,... aan te bieden.

De open oproep kan je hier volledig doornemen

Download de open oproep PDF (17.58 MB)

Locatie