Baarle bedrijvig dorp

Bedrijvigheid brengt ook leven in het dorp.

  • Diverse maatregelen kunnen de hinder onderdrukken:
    • We dringen bij de Vlaamse overheid aan op een noordelijke autonome en aparte bedrijvenweg voor alle gemotoriseerd verkeer waardoor vrachtwagens, bestelwagens en auto’s uit het dorpshart geweerd worden.
    • We nemen maatregelen om het sluipverkeer uit de woonwijken weg te halen.
    • We bouwen langparkeren af door een gepast parkeerbeleid en handhaving.
  • De opwaardering van het dorpshart met het inrichten van de doortocht en het voorzien van kortparkeren is een belangrijke stap ter ondersteuning van kleinhandel.
  • Volkstuinen en lokale initiatieven gekoppeld aan groen en speelgelegenheid in het dorp vormen een schakel met de grootschalige agrarische activiteit.