Baarle autodorp

Het dorp blijft bereikbaar met de auto: om te verhuizen, om oma te bezoeken in Leiehome, ...

  • De N466 snijdt vandaag door het dorp. Om dit te verzachten is daar een gekende oplossing voor: een ‘doortocht’, die door zijn aanleg de auto dwingt tot een respectvolle passage. We streven ernaar om in het hart van het dorp, op de kruising van de Baarledorpstraat en de Kloosterstraat – Baarleveer, zeker 50% van de ruimte voor te behouden voor de verblijfsfunctie en het zacht verkeer.
  • Aangepaste mobiliteitsmaatregelen om sluipverkeer te ontraden of te weren uit de woonwijken ten zuiden van de E40 zijn noodzakelijk. Alleen wie er woont of moet zijn, zal er met de auto langs kunnen en heeft respect voor de woonkwaliteit en de leefbaarheid van deze wijken.
  • De woningen ten noorden van de E40 liggen meestal in linten, langs straten die het dorp verbinden met de onmiddellijke omgeving. Ook hier zijn beproefde recepten voorhanden om het snelle autoverkeer af te remmen: poorten, vernauwingen, asverschuivingen, drempels, …
  • De ontsluiting van het bedrijventerrein naar de E40 loopt best ten noorden van de snelweg om de dorpskern met zijn voorzieningen te ontzien.