Baarle groen dorp

Er is nood aan publiek groen: avontuurlijke speelplekken, ontmoetingsruimte, toegankelijkheid van Leie en kouters, …

  • We dringen aan op een forse groenaanplanting langs de E40 overal waar het kan; aan de dienstenzone kan een stadsbos uitgroeien.
  • We zorgen voor groenaanplantingen in het dorpshart en voor publieke groene speelplekken in de wijken.
  • We gaan voor een groot speel- en/of plukveld in de open kouter aan de Gaverlandstraat.
  • We zorgen dat de groenbuffers rond het bedrijventerrein ook door personeel van bedrijven en bewoners kunnen gebruikt worden (cf koppelingsgebieden Gentse kanaalzone).
  • Bij grote verdichting zoeken we naar een maatschappelijke meerwaarde zoals open ruimtefuncties voor het dorp.