Baarle fietsdorp

Kunnen de bewoners vanuit iedere woonwijk veilig met de fiets naar het dorpshart én naar voorzieningen in de omgeving?

Met de volgende maatregelen kan dat lukken:

  • De N466 is voor fietsers een snelle verbinding naar voorzieningen: veilige fietspaden zijn onontbeerlijk.
  • De woonwijken ten zuiden van de E40 zullen alleen door lokaal autoverkeer aangedaan worden: de autobestuurder draagt zorg voor voetgangers en fietsers uit zijn buurt.
  • In de linten ten noorden van de E40 zijn beschermende maatregelen zoals afzonderlijke fietspaden voor voetgangers en fietsers onvermijdelijk.
  • Hier en daar kan een bijkomende verbinding het fietscomfort verhogen.
  • Fietsers kunnen op regelmatige afstanden de barrière van de snelweg oversteken: ter hoogte van de huidige Kloosterbrug, aan de N466 en ter hoogte van de huidige Solvynsbrug.
  • Op publieke plaatsen zijn voldoende fietsstallingen beschikbaar.
  • Degelijk openbaar vervoer is noodzakelijk om het dorp een duurzame toekomst te geven.