Vergunningen nodig voor een pop-up horecazaak?

Wie een pop-up horecazaak opent in Gent heeft geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling nodig. Wel een horeca-attest pop-up.

Een pop-up horecazaak kan een creatieve dynamiek en een nieuwe betekenis geven aan een plek of buurt. Om de realisatie van dergelijke initiatieven makkelijker te maken, heeft de Stad Gent de procedure om te starten verkort en vereenvoudigd.

Vereenvoudigd

Wie een pop-up horecazaak opent, wordt vrijgesteld van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

De duur van een pop-up horecazaak is vastgesteld op een maximale duur van 4 periodes van 30 aaneengesloten dagen per kalenderjaar en voor zover niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. 

Op de eerste dag van de functiewijziging begint de periode van 30 dagen te lopen, ongeacht of de functiewijziging de volle 30 dagen gebeurt. De periodes van 30 dagen kunnen aaneengesloten zijn, maar overlappen elkaar niet. 

Het is noodzakelijk en aangeraden om vooraf contact op te nemen met de balie Bouwen om te controleren of de geplande bestemming niet strijdig is met de bepalingen in de plannen van aanleg (BPA) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP).

Vergunningen

Deze vrijstelling betekent niet dat er geen andere vergunningen zijn die in orde gebracht moeten worden:

  • inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Daarbij moet de juiste kleinhandelsactiviteit vermeld zijn, met minstens een vestigingsadres op het adres waar de pop-up store wordt uitgebaat.
  • horeca-attest (voor horecazaken).
  • eventuele bijkomende regelgevingen (lichtreclame, uitverkoop, solden, ...).
  • eventuele registratie/toelating bij het FAVV (voor de verkoop en bereiding van voedingswaren).
  • verzekering en (brand)veiligheid.
  • Voor pop-up zaken waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt, blijven de bepalingen uit de Vlarem wetgeving van toepassing. Hiervoor kan wel een omgevingsvergunning of –melding vereist zijn.

The Box Gent: de pop-up panden van Stad Gent

Om het ondernemerschap te stimuleren verhuurt de Stad Gent 2 panden als pop-up locatie. In The Box Gent krijgen (startende) ondernemers zo de kans om er hun tijdelijk winkel- of horecaconcept uit te testen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen de panden in de Nederkouter of Dampoortstraat huren voor een weekend, week, maand of maximaal drie maanden.

Voor een competitieve huurprijs krijg je een mooie locatie op een aantrekkelijke plek in de Stad. Alle verzekeringen, vergunningen (horeca, terras,...) en voorzieningen (elektriciteit, water, wifi,...) zijn inbegrepen in die prijs. Jij hoeft je dus enkel met je product en zaak bezig te houden.