Startsubsidies jeugdwerkinitiatieven

Start je een jeugdwerkinitiatief op of ben je pas gestart met de werking? Misschien kom je in aanmerking voor een startsubsidie.

Wat is het en wat zijn de voordelen?

De subsidie geeft nieuwe jeugdwerkinitiatieven die in aanmerking komen een extra financiële impuls. Check hier of jouw vereniging in aanmerking komt voor een startsubsidie. Daarna neemt de Jeugddienst contact met je op.

Voordelen

Als erkend en gesubsidieerd jeugdwerkinitiatief kan je:

 • Zalen van de Stad (gratis of goedkoop) huren
 • Vormingen volgen die de Jeugddienst organiseert
 • Materiaal lenen van Uitleenpunt Gent
 • 12 gratis beurten per jaar krijgen van Ivago én restafval aanbieden in groene huisvuilzakken in plaats van de duurdere bedrijfsafvalzakken.
 • Gebruik maken van je eigen verenigingsportaal
 • Fiscale attesten opmaken voor je deelnemers
 • Inhoudelijke ondersteuning van de jeugddienst krijgen: hulp bij al jouw vragen over infrastructuur, Corona, evenement organiseren, je financiën beheren,…
 • Hulp krijgen bij de zoektocht naar een geschikt lokaal, onder andere binnen de infrastructuur van de stad. 
 • Beroep doen op de karweidienst voor jeugdverenigingen

Tussenkomst aanvragen voor:

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je een startsubsidie aanvragen?  Per jeugdwerkinitiatief kan je 1 aanvraag indienen, bij de opstart van het initiatief. 

De voorwaarden in een notendop? Jouw jeugdwerk:

 • Voldoet aan alle voorwaarden om erkend te worden als jeugdwerkinitiatief:
  • heeft als belangrijkste doelstelling vrijetijdsbesteding
  • is groepsgericht
  • vindt plaats in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding
  • is niet-commercieel
  • is toegankelijk voor iedereen
  • voorziet een divers aanbod aan activiteiten
 • Wordt georganiseerd voor EN door jongeren (-30 jaar). Of werkt met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties
 • Is in hoofdzaak het werk van vrijwilligers
 • Organiseert minstens 25 activiteiten per jaar
 • Heeft per activiteit minstens 15 deelnemers
 • Past een sociaal tarief toe
 • Heeft een eigen rekeningnummer
 • Beheert zelfstandig de financiën

Meer weten over de voorwaarden? Bekijk het reglement.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De startsubsidie bedraagt 3.051 euro in 2023 (en wordt verder jaarlijks verhoogd met 0.85%).

Wat heb ik nodig?

 

 • Overzicht met de (geplande) activiteiten.
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (om ervoor te zorgen dat de leden verzekerd zijn tijdens de activiteiten).
 • Brandverzekering van de locatie waar de activiteiten doorgaan.
 • Gegevens over de deelnemers en begeleiding - Sjabloon gegevens deelnemers en begeleiding
 • De statuten of jullie ondernemingsnummer (indien je een vzw bent)
 • Rekeningnummer op naam van de vereniging.
 • Begroting hoe je de startsubsidie wil besteden - Sjabloon financiële bijlage

 

Welke stappen zijn er?

Check eerst of jouw vereninging in aanmerking komt in aanmerking komt. Je kan de aanvraag voor erkenning en startsubsidie het ganse jaar door indienen bij de Jeugddienst van de Stad Gent. Na de aanvraag zal de Jeugddienst contact opnemen en wordt er een bezoek ingepland op het moment van de activiteiten. De gegevens van het dossier, samen met de ervaringen van het bezoek, worden in de vorm van een advies voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Het is uiteindelijk het college van burgemeester en schepenen die beslist over de goedkeuring van de erkenning en de toekenning van de startsubsidie. Dit gebeurt binnen de maand na de afsluitdatum waarvoor je je aanvraag hebt ingediend.

Volledige aanvraag startsubsidie opstarten

Als je helemaal zeker bent dat je in aanmerking komt, kan je via het formulier aanvragen startsubsidie je erkenning en startsubsidie aanvragen.

Gelijkaardige producten

Subsidie voor experimentele jeugdinitiatieven

Startsubsidies jeugdwerkinitiatieven