Reglement voor erkenning van jeugd­wer­ki­ni­ti­a­tie­ven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
dinsdag 26 januari 2021
Datum van bekendmaking
donderdag 28 januari 2021

Beschrijving

De Stad Gent wil verenigingen erkennen, volgens de voorwaarden hieronder beschreven, als blijk van appreciatie voor de verenigingen en hun maatschappelijk belang en omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad Gent vooropstelt, met name het realiseren van een kind- en jeugdvriendelijke stad.