Karweidienst voor jeugdverenigingen

Ben je zelf geen handige Harry of heb je extra hulp nodig bij het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan je lokaal?

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent beschikt over een karweidienst waar je als Gents erkend eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief een beroep op kan doen bij het uitvoeren van kleine herstellingswerken aan je lokalen, zoals: 

 • Decoratiewerken
 • Pleisterwerken (nat en droog) 
 • Isolatiewerken
 • Schrijnwerk
 • ...

De karweidienst staat in voor het uitvoeren van de werken en brengt zelf het materiaal mee dat nodig is om de werken uit te voeren. De karweidienst rekent de kost hiervan door naar de jeugdvereniging, die voor dit materiaal een subsidie kleine herstellingen en aankopen kan aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je bent een erkend eerstelijns plaatselijk jeugdwerk uit Gent.
 • De werken moeten voldoende omvangrijk zijn voor een ploeg onderhoudsmedewerkers in opleiding (minimum 1 volle werkdag voor minimum 2 personen).
 • De karweidienst kan water en elektriciteit gebruiken tijdens de werken. Er is sanitair en een aparte eetruimte beschikbaar voor de onderhoudsmedewerkers.

Hoeveel kost het?

Het uitvoeren van de werken is gratis. Je betaalt enkel het nodige materiaal.

Welke stappen zijn er?

 1. Je vult het aanvraagformulier online in of handmatig in en bezorgt het aan het Team Ondersteuning Jeugdwerkinitiatieven.
 2. Na een plaatsbezoek adviseert de karweidienst of de werken kunnen uitgevoerd worden.
 3. De beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van de Jeugddienst.

Welke stappen zijn er?

 1. Je vult het aanvraagformulier online in of je vult het handmatig in en bezorgt het aan het Team Ondersteuning Jeugdwerkinitiatieven.
 2. Na een plaatsbezoek adviseert de karweidienst of de werken kunnen uitgevoerd worden.
 3. De beslissing wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen na advies van de Jeugddienst.

Gelijkaardige producten