Jeugddienst Stad Gent - Openingsuren en adressen

Contacten

Bijkomende informatie

De Jeugddienst zorgt ervoor dat kinderen en jongeren het in de Stad Gent naar hun zin hebben.

Je kan bij de Jeugddienst terecht voor:
•    Informatie op maat op de websites stad.gent/kinderen en stad.gent/jeugd.
•    Info over sportclubs, hobbyclubs of creatieve activiteiten via de hobbyzoeker.
•    Zomerkalender met inspiratietips over vrije tijd en vakantieaanbod voor Gentse kinderen (uitgegeven eind mei in alle basisscholen).
•    De kampengids waar alle aanbieders van kampen en themavakanties gebundeld staan.
•    Persoonlijke info & advies op maat over vrije tijd in Gent voor kinderen, jongeren en jong-volwassenen.
•    mutualiteitspapieren
•    terugbetaling attest animator
•    zaalverhuur van de Jeugddienst

Jeugddienst is partner in het Groeiteam – voor alle vragen over opgroeien, opvoeden en leren.
De werking van de Jeugddienst naar burgers toe met alle vragen over vrije tijd en vakantie is geïntegreerd in het Groeiteam.
Kom langs zonder afspraak b Groeiteam: in het Stadskantoor of op een locatie in je buurt


We laten kinderen meedenken, -praten en -doen via Thuis in het Stadhuis
De Gentse jeugd krijgt een stem via de Gentse jeugdraad en de werkgroepen jeugd. Jeugdinitiatieven ontvangen onze steun door subsidies en inhoudelijke ondersteuning. Voor jongeren met een projectidee kennen we de Alles Kan-subsidie toe.

De Jeugddienst engageert zich, samen met veel andere partners en diensten, om een stadsbreed en geïntegreerd kind- en jeugdvriendelijk beleid in Gent vorm te geven. 
Het speelse aanbod van de Jeugddienst ontdekken, doe je via onze amusante initiatieven: Kabonga en de Pretkamjonet. Verder zijn we verantwoordelijk voor het organiseren van de leutige speelstraten.

Bovendien zetten we sterk in op toegankelijkheid. De Jeugddienst participeert actief aan het netwerk vrijetijdsparticipatie dat als doel heeft kansengroepen meer te betrekken bij het vrijetijdsaanbod.

Onze studenten worden vertegenwoordigd door de studentenambtenaar van de Jeugddienst. Hét aanspreekpunt voor studenten, hoger onderwijsinstellingen, stadsdiensten en burgers als je vragen of suggesties hebt over het studentenbeleid in Gent. Info en tips voor studenten in Gent vind je via stad.gent/studenten.
 

    Locatie