Verenigingsportaal voor Gents jeugdwerk

Maak via een Mijn Gentprofiel je eigen verenigingsportaal aan. Je krijgt toegang tot verschillende aanvragen en diensten van Stad Gent.

Wat kan je doen op jouw verenigingsportaal?

Via een Mijn Gentprofiel kan je als jeugdwerkverantwoordelijke een persoonlijke account aanmaken op de website van de Stad Gent. Hiermee krijg je makkelijker toegang tot een aantal aanvragen en diensten van de Stad. Zo kan je bijvoorbeeld gegevens van je vereniging inkijken en aanpassen, fiscale attesten aanmaken voor de ouders van leden of deelnemers, je erkenningsattest downloaden, verenigingsdocumenten (bv. verzekeringen, huurcontracten) online bundelen, ...

Een Mijn Gentprofiel aanmaken om toegang te krijgen tot jouw verenigingsportaal

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

In jouw verenigingsportaal zijn gegevens beschikbaar die afkomstig zijn uit het jaarlijks werkingsverslag van jouw vereniging of eerder uitgewisselde informatie met de Jeugddienst:

  • Algemene organisatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm, organisatiemail, website, facebook,
  • Financiële gegevens: IBAN, verantwoordelijke voor rekeningnummer, organisatiestructuur, koepel
  • Erkenningsgegevens: huidige erkenning
  • Huidige contactpersonen: werkings-, correspondentie-, jeugdraad-, financieel verantwoordelijke (en hun contactgegevens)
  • De vrijetijdsactiviteit(en): omschrijving van het aanbod
  • De infrastructuurovereenkomsten
  • Beschikbare documenten van je vereniging: bijvoorbeeld polissen (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering), betalingsbewijzen verzekering, huur- of gebruiksovereenkomsten voor jeugdwerklokaal en brandweerverslagen

Enkel de verenigingsverantwoordelijken zelf en de jeugddienst hebben toegang. Een deel van de algemene organisatiegegevens en de info over de vrijetijdsactiviteiten stroomt wel door naar de Hobbyzoeker. Zodat ouders makkelijk het vrijetijdsaanbod in de stad kunnen vinden. In het verenigingsportaal wordt met een icoontje (een oog) duidelijk aangegeven welke gegevens doorstromen naar de online hobbyzoeker.

Waarom is een online verenigingsportaal belangrijk?

Zowel voor jouw vereniging, de jeugddienst en de Gentenaar die op zoek is naar vrijetijdsinformatie, is het van belang dat de meest recente informatie van jouw vereniging beschikbaar is. Op die manier verloopt de communicatie met jouw vereniging steeds via de meeste recente kanalen en kan de ondersteuning op maat van jouw vereniging optimaal verlopen.