Subsidie voor experimentele jeugdinitiatieven

Heb je een goed idee om iets te organiseren of te doen voor en door jongeren? Wij helpen je uit de startblokken met deze subsidie.

Waar gaat het over?

 • Een film- of museumclubje oprichten en op één of andere manier jongeren hiervoor warm maken?
 • Heb je een aangeboren fotografisch talent en wil je workshops Instagram aan andere jongeren geven of met gelijkgezinden toonmomenten en expo’s opzetten?
 • Goesting om een muziekstudio (workshops/groep) uit de grond te stampen waarbij je ook tips en tricks deelt met andere jongeren?
 • Wil je debatavonden organiseren en discussiëren over hoe het anders kan?
 • Talent voor breakdance, hiphop of slam en klaar om jouw talenten te delen met de rest?
 • Zin om een stukje tuin om te toveren tot een moestuin en daarbij jouw ervaring te delen met leeftijdsgenoten om ze op die manier alert te maken voor lokale en duurzame voeding?
 • Kan je de plastic soup niet meer aanzien en wil je leeftijdsgenoten hiervan bewust maken?
 • Heb je een organisatietalent voor fuiven en wil je deze kennis delen?

Er kan heel veel zolang je rekening houdt met de basisvoorwaarden.

Wat zijn de voorwaarden?

 1. Je organiseert iets voor en door Gentse kinderen en/of jongeren (tot 25 jaar). Dat betekent dus ook dat het beheer en de begeleiding door jongeren gebeurt op een vrijwillige basis.
 2. Het gaat niet over een eenmalige activiteit. Je organiseert minimum 8 keer per jaar iets.
 3. Je organiseert iets voor 10 of meer deelnemers.
 4. De activiteit vindt plaats in de vrije tijd, schoolprojecten komen dus niet in aanmerking.

We verwachten dat jouw idee past binnen een van deze 8 thema's:

 • Experimentele jeugdwerkmethodieken
 • Ondernemerschap van jongeren in een sociaal-culturele context
 • Diversiteit in de samenleving
 • Identiteitsontwikkeling van jongeren
 • Maatschappelijke problematieken
 • Persoonlijkheidsontwikkeling van jongeren
 • Jeugdcultuur
 • Opstart van een jeugdwerkinitiatief

Wat is het dus zeker niet?

Een eenmalige activiteit: daarvoor bestaan er andere subsidies zoals Alles Kan.

Komt mijn idee in aanmerking?

Ben je niet 100% zeker of jouw idee in aanmerking komt of wil je nog niet direct een officiële aanvraag indienen? Je kan jouw idee gerust eerst e.

 

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De éénmalige startsubsidie bedraagt in 2020 640 euro (en wordt verder jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex).

De jaarlijkse werkingssubsidie bedraagt in 2020 640 euro (en wordt verder jaarlijks aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex).

Wat heb ik nodig?

Bij eerste aanvraag:

 1. Overzicht van de geplande activiteiten
 2. Financieel plan (waar ga je de startsubsidie aan uitgeven)
 3. Rekeningnummer
 4. Overzicht van (bestuurs)leden

Alle nodige documenten kan je terugvinden in het webformulier.

Achteraf:

 1. Verzekering burgelijke aansprakelijkheid (om ervoor te zorgen dat de leden erkend zijn tijdens de activiteiten).
 2. Brandverzekering van de locatie waar de activiteiten doorgaan.

Bij verlenging subsidieaanvraag

 1. een nieuw aanvraagformulier
 2. een overzicht van de gedane activiteiten

Welke stappen zijn er?

De subsidie kan het ganse jaar door aangevraagd worden. De Jeugddienst neemt contact op met de aanvrager en maakt een advies op voor het college van burgemeester en schepenen. Het college beslist autonoom over het al of niet goedkeuren van de aanvraag.

Regelgeving

Subsidiereglement voor experimentele jeugdinitiatieven

Gelijkaardige producten

Subsidie voor experimentele jeugdinitiatieven