Alles Kan projectsubsidie voor jongeren

Heb je een creatief, net iets zotter of ronduit geniaal idee? Dan helpt Alles Kan om het te realiseren.

Inhoud

Waar gaat het over?

Alles Kan is een projectsubsidie voor jongeren van 14 tot 30 jaar en voor verenigingen. Je leest alles over deze geniale projectsubsidie op https://alles-kan.stad.gent/

Wat zijn de voorwaarden?

Welke projecten komen in aanmerking?

 • een cultureel, artistiek, sportief, sociaal of educatief project;
 • georganiseerd voor en door jongeren;
 • binnen de Gentse context (jouw project moet in Gent georganiseerd worden);
 • passend binnen de missie van de Stad Gent;
 • binnen de vrije tijd;
 • publieksgericht: dwz met een toonmoment van het project en een return naar de Gentse jeugd;
 • het project moet op zichzelf staan. Als het project deel uitmaakt van een groter geheel, dan moet het project voldoende herkenbaar zijn.

Wil je als vereniging een project organiseren, dan moet je:

 • een project realiseren voor en door jongeren;
 • het project moet buiten de reguliere werking van de organisatie vallen en voldoende vernieuwend of experimenteel zijn.

Hoeveel kost het?

Tot 3000 euro subsidiegeld.

Welke stappen zijn er?

STAP 1: Check je idee als je nog niet zeker bent dat je projectidee op punt staat.

STAP 2: Kom langs voor een koffie op de Jeugddienst en maak kennis met de Alles Kan-verantwoordelijke. Bespreek je idee en maak er samen een sterk dossier van. Ben je er al helemaal klaar voor, vul dan meteen het aanvraagformulier in.

STAP 3: Je aanvraag wordt door de adviescommissie van Alles kan gelezen en beoordeeld. Daarna gaat het met hun advies naar het college van burgemeester en schepenen.

STAP 4: Doe je ding! Na goedkeuring van je aanvraag heb je maximum 12 maanden om het project uit te voeren. Trouwens: gebruik op sociale media de hashtag #alleskangent voor alles wat met je project te maken heeft!

STAP 5: Na het toonmoment is het tijd voor nog wat papierwerk en evaluatie. Je maakt een verslag van je activiteit en stuurt het op. Mission accomplished, tot nog eens!

Zijn er uitzonderingen?

Onderstaande komen niet in aanmerking voor de subsidie: 

 • schoolopdrachten of eindwerken
 • privé-initiatieven met commerciële doeleinden
 • fuiven
 • deelname aan een activiteit. Enkel de organisator van een project kan een subsidie aanvragen.
 • subsidieaanvraag voor investeringskosten of reguliere personeelskosten

Regelgeving

Subsidiereglement voor jongerenprojecten 'Alles Kan'

Veelgestelde vragen

https://alles-kan.stad.gent/zo-werkt-het/veelgestelde-vragen/

Gelijkaardige producten

Subsidie voor experimentele jeugdinitiatieven