Sub­si­die­re­gle­ment voor jon­ge­ren­pro­jec­ten 'Alles Kan'

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 21 februari 2022
Datum van bekendmaking
dinsdag 22 februari 2022

Beschrijving

De Stad Gent wil jongeren ondersteunen om sociale, vormende, culturele of sportieve projecten te realiseren en op deze manier ondernemerschap, empowerment en eigenaarschap van jongeren stimuleren.