Sub­si­die­re­gle­ment voor experimentele jeugdi­ni­ti­a­tie­ven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2017
Datum van bekendmaking
dinsdag 26 september 2017

Beschrijving

De Stad Gent wenst experimentele Gentse jeugdinitiatieven te subsidiëren.