Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 27 februari 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 1 maart 2023

Beschrijving

De Stad Gent wil erkende jeugdwerkinitiatieven subsidiëren, volgens de voorwaarden hieronder beschreven, om hun financiële draagkracht te verhogen waardoor ze kunnen voorzien in een aanbod van jeugdwerk.