Erkenning als jeugd­wer­ki­ni­ti­a­tief

Wie komt in aanmerking voor een erkenning als jeugdwerkinitiatief en wat heb je allemaal nodig voor jouw eerste erkenningsaanvraag?

Als erkende jeugdvereniging kan je genieten van een aantal voordelen. Bijvoorbeeld: gratis of voordelig gebruik van zalen, materialen en vervoer, gratis huisvuilophaling en subsidies voor terugbetaling van vorming in het jeugdwerk.

Komt jouw jeugdvereniging in aanmerking voor erkenning?

Check hier of jouw vereniging in aanmerking komt voor een erkenning als jeugdwerkinitiatief. De voorwaarden in een notendop? Jouw vereniging

 • heeft als belangrijkste doelstelling vrijetijdsbesteding
 • wordt georganiseerd voor en/of door jongeren
 • is groepsgericht
 • vindt plaats in de vrije tijd en onder educatieve begeleiding
 • Is niet-commercieel
 • Is toegankelijk voor iedereen
 • voorziet een divers aanbod aan activiteiten
 • organiseert minstens 10 activiteiten per jaar
 • Heeft per activiteit minstens 10 deelnemers

Meer weten over de voorwaarden? Bekijk het reglement.

Bijkomende formaliteiten

Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering

Als je activiteiten organiseert met en voor kinderen vinden we het belangrijk dat iedereen die deelneemt verzekerd is. Daarvoor vragen we dat jullie een verzekering afsluiten en ons hier een uittreksel van bezorgen.

Brandverzekering voor jullie lokaal 

Heb je een lokaal of kan je een lokaal gebruiken? Dan verwachten we dat dit verzekerd is tegen brand.

Overzicht van de activiteiten

Na de aanvraag op papier zullen we eerst een of meerdere keren langskomen. Zo weten, zien, voelen en horen we wat jullie doen. We vragen je ook om een overzicht van de activiteiten (van het voorbije of komende werkingsjaar).

Gegevens over jullie deelnemers en leiding

We vragen je een lijst van de deelnemers en vrijwilligers, hun verblijfplaats en leeftijd om te kunnen nagaan of jullie aan alle voorwaarden voldoen.

Statuten of ondernemingsnummer

Indien je vereniging een vzw is, ontvangen we graag jullie statuten of het ondernemingsnummer.

Wat zijn de voordelen van erkenning

Als erkend jeugdwerkinitiatief kan je 

 • Zalen (gratis of goedkoop) huren
 • Subsidies krijgen voor de terugbetaling van vormingen aan je leiding
 • Cursussen volgen die de Jeugddienst organiseert
 • Materiaal lenen van Uitleenpunt Gent
 • Recyclageparkkaart van Ivago met 12 keer gratis toegang én restafval aanbieden in groene huisvuilzakken in plaats van de duurdere bedrijfsafvalzakken.
 • Eigen verenigingsportaal beheren
 • fiscale attesten opmaken voor je deelnemers

Nog meer voordelen? Check de pagina 'Financiële ondersteuning voor jeugdverenigingen'

Erkenningsattest en overzicht erkende Gentse jeugdverenigingen 2023-2024

Alle erkende jeugdwerkinitiatieven krijgen jaarlijks een nieuw erkenningsattest. Via je Mijn Gentprofiel kan je je eigen erkenningsattest het hele jaar door downloaden op jouw verenigingsportaal.

Sportvereniging met een jeugdwerking

Ben je al erkend als sportvereniging bij de Sportdienst? Dan kan je een bijkomende erkenning voor jeugdwerking aanvragen.