Fiscale attesten uitgereikt door erkend jeugdwerk

Erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen onder bepaalde voorwaarden fiscale attesten geven aan de ouders van hun leden of deelnemers.

Waar gaat het over?

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen tot 14 jaar fiscaal in mindering brengen. Ouders met een kind of jongere die een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking hebben kunnen dat ook. Om het bedrag te staven kunnen ouders aan jeugdwerkverenigingen fiscale attesten vragen. Deze worden aangeleverd door de gemeentebesturen die deze initiatieven erkennen.

Een vereniging kan zelf fiscale attesten opmaken en geven voor hun vakantieaanbod. Het jaarlijks lidgeld komt hiervoor niet in aanmerking.

De inhoud van het fiscaal attest

Luik 1

Bevestiging van Stad Gent dat het om een erkend jeugdwerkinitiatief gaat.

Luik 2

Dit deel vult de vereniging zelf in per kind en per periode.

Nieuw sinds 2023 is dat dit document ook door de verantwoordelijke van de vereniging ondertekend moet worden en dat het rijksregisternummer van zowel de ouder als het kind moet worden ingevuld.

Hierop staan volgende gegevens vermeld:

 • volgnummer van het attest (kan ingevuld worden door de vereniging en dient louter voor eigen administratie)
 • naam, voornaam en adres van de schuldenaar van de uitgaven
 • rijksregisternummer van de schuldenaar
 • de naam en voornaam van het kind
 • rijksregisternummer van het kind
 • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen onder de 12 jaar, of kinderen of jongeren die een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking hebben)
 • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit)
 • het aantal opvangdagen
 • het dagtarief (max. 14 euro per dag aftrekbaar)
 • het totaal ontvangen bedrag

Welke vakantieaanbod kan je inbrengen?

Niet alle kosten kunnen worden ingebracht. Standaard tellen de kampkosten of kosten voor uitstappen of weekends mee. Lidgeld kan niet worden opgenomen.

Wanneer en waar zijn de fiscale documenten beschikbaar?

Verenigingsverantwoordelijken van erkende verenigingen kunnen inloggen met een ‘Mijn Gentprofiel’ om het verenigingsportaal te bereiken. De Stad voorziet dat de verenigingen de fiscale beide documenten (voor huidig aanslagjaar) kunnen downloaden op hun eigen verenigingsportaal tussen 1 januari en 15 juli. Je kan deze vinden en downloaden onder het luik documenten.

Wanneer verstuurt het jeugdwerk attesten naar ouders?

De meeste erkende verenigingen versturen hun fiscale attesten naar de ouder(s) ergens vanaf maart van het lopende kalenderjaar met de informatie over de kampen van vorig kalenderjaar. Op die manier kunnen ouders dit nog tijdig inbrengen in hun belastingformulier. Ouders kunnen steeds contact opnemen met de vereniging om hierover meer informatie te vragen.

Algemene info over de fiscale attesten

Alle info over de fiscale attesten kan je nalezen op de website https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/andere-diensten/belastingvermindering-voor-kinderopvang 

Meer specifieke info over de fiscale attesten voor het jeugdwerk

Voor specifieke vragen kan je steeds contact opnemen met de Jeugddienst.​

Wat zijn de voorwaarden?

Een jeugdwerkinitiatief kan enkel fiscale attesten uitreiken aan ouders als

 • het jeugdwerkinitiatief erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd werd door de Stad in het inkomstenjaar (voorgaand kalenderjaar).
 • het deelnemend kind jonger was dan 14 jaar. Het deelnemend kind of jongere met een ernstige fysieke of mentale beperking was jonger dan 21 jaar.
 • het gaat over de kostprijs voor vakantie- of opvangaanbod (niet over lidgelden).

Welke kost is fiscaal aftrekbaar?

Het aftrekbaar bedrag voor ouders bedraagt voor aanslagjaar 2022 maximum 14,40 euro per dag.

Wat heb ik nodig?

Om als vereniging een fiscaal attest op te stellen kan je inloggen in het verenigingsportaal. Daar kan je jouw de twee luiken zoals hierboven beschreven downloaden en verder aanvullen. Van de ouder heb je nog volgende informatie nodig:

 • volgnummer van het attest (kan ingevuld worden door de vereniging en dient louter voor eigen administratie)
 • naam, voornaam, rijksregisternummer en adres van de schuldenaar van de uitgaven
 • de naam en voornaam en rijksregisternummer van het kind
 • de geboortedatum van het kind (alleen kinderen onder de 12 jaar, of kinderen of jongeren die een ernstige lichamelijke of verstandelijke beperking hebben)
 • de periode waarin het kind werd opgevangen (de periode van het kamp, het weekend of de betaalde activiteit)
 • het aantal opvangdagen
 • het dagtarief (max. 14,40 euro per dag aftrekbaar)
 • het totaal ontvangen bedrag

Welke stappen zijn er?

Erkende jeugdverenigingen met een eerstelijns jeugdwerkaanbod kunnen beide formulieren (luik 1 en 2) terugvinden op hun eigen uniek verenigingsportaal. Helemaal onderaan dit verenigingsportaal (onder het luik documenten/ fiscale attesten) zijn de documenten downloadbaar. Verenigingsverantwoordelijken kunnen inloggen met een Mijn Gentprofiel.